Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommaruppgift 2020

Skapad 2020-08-17 07:25 i 224631 Förskolan Perrongen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Med barnens bilder som utgångspunkt kommer vi att återuppleva och delge något de gjort under sommaren. Genom samtal, skapande och lek möts barnen utifrån bilderna.

Innehåll

 • VAD

Vi arbetar med barnens sommaruppgift utifrån de bilder barnen tagit med sig.  Vi kommer att arbeta med uppgiften utifrån ett personligt plan genom egna bilden och verkligt genom barnens erfarenheter, det vi gör och kommunicerar samt digitalt genom att tex använda den digitala tekniken.

 

 • VARFÖR?

 

 

 • Att skapa möten mellan barnen och bidra till att skapa trygghet och delaktighet i förskolan. 

 

 • Synliggöra varje barn och synliggöra barnens  erfarenheter och intresse genom olika uttryckssätt. 

 

 • Det handlar även om att skapa en bro mellan hem och förskola.

 

 • HUR?

Vi delar in barnen i mindre grupper och arbetar med ett barns bild i taget. Vi skriver ut bilden samt                projicerar den på väggen.

Vi samtalar om vad vi ser i bilden och ställer öppna, nyfikna frågor. Vi arbetar vidare med uppgiften             genom olika uttrycksformer, tekniker och material.

 

 

 • VEM

       Samtliga barn och pedagoger i mindre grupper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: