👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och trivsel (Planeten)

Skapad 2020-08-17 08:19 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Vi arbetar för att skapa en trygg barngrupp där alla barn blir sedda och hörda och känner en gemenskap i gruppen. Genom ett nära samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger vill vi skapa förutsättningar för en grundtrygghet hos barnen.

Innehåll

Vad säger Lpfö:

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet.”

Forskning:

Bruce och Riddarsporre poängterar att pedagogerna kan förhindra att barn lämnas utanför gemenskapen genom att de på ett medvetet sätt gör gruppsammansättningar i mindre barngrupper. På såvida uppmuntras till samspel och dialog mellan barnen.

 

Enligt Gottberg (2017) lär sig barnet tillsammans med viktiga vuxna tillit, trygghet, regler, normer och värden. Relationen mellan barn och vuxna brukar ibland kallas vertikal eftersom vuxna har mer makt än barnet och barnet är beroende av den vuxne. Barn har också horisontella relationer då makt- och beroendebalansen är mer jämnt fördelad vilket den generellt är med andra barn. Tillsammans med andra barn lär sig barnet att samarbeta, vänta på sin tur, lösa problem, hantera konflikter och kompromissa.

Avdelningens mål

 • Gemenskap i barngruppen
 • Ett positivt klimat
 • Ökad självkänsla 

Strategier/Insatser:

 • Gruppindelning efter gruppdynamik/intresse
 • Bestämda aktiviteter
 • Veckobrev till vårdnadshavarna
 • Känslofrämjande förhållningssätt

Målkriterier:

 • Nya relationer i barngruppen
 • Barnen vänder sig till oss vuxna
 • Att barnen visar öppenhet och nyfikenhet
 • En öppen kommunikation 
 • Alla tar ansvar för gemensamma regler.                                                                                                                            

Miljö:

 • Barnen är delaktiga i utformandet av våra lärmiljöer utifrån deras intresse
 • Tydligt för barnen var materialet finns och hur det används.
 • Bestämda platser vid samlingen och matbordet.
 • Vi använder dagsschema/bildstöd samt trivselregler för att tydliggöra dagen. 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet:

 • Observation
 • Reflektion
 • Barnintervjuer om trygghet och trivsel vid periodens slut (september).

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18