Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan Äventyret Grön Röda Tråd 20/21

Skapad 2020-08-17 08:30 i Förskolan Äventyret Kristinehamn
Förskola
Förskolans gemensamma röda tråd kommer att vara Kungaskogen.

Innehåll

 

 

 

  • Vad tänker vi att en förskola är? Vad ska vår förskola vara?

  • Vad tänker vi att ett barn är? Vilken syn på barn ska ligga till grund för vår verksamhet?

  • Vad tänker vi att en pedagog är? Vilken syn på pedagogen ska ligga till grund för vår verksamhet?

  • Vad tänker vi om lärande? Vilken syn på lärande ska ligga till grund för vår verksamhet?

  • Vad tänker vi om kunskap? Vilken syn på kunskap ska ligga till grund för vår verksamhet?

 

 

 

Matematik

Korallen strävar efter att varje barn ska få med sig samband mellan antal och siffra (1-5), enkla prepositioner, sambandet mellan stor - liten, turtagning, färg och form när övergången sker till snäckan. Snäckan arbetar vidare med sambanden mellan antal och siffra (5-10), att barnen tar till sig och förstår de matematiska begreppen. Utökar förståelsen för prepositionerna. Vi vill också utmana barnen i problemlösning och sällskapsspel.

Vi tänker att vi ska kunna använda oss av vårt tema material och anpassa till vår utbildning. Använda oss av olika matematiklådor, där barnen kan arbeta med antal, färg och form. 

Språk

Äventyret grön arbetar med veckans tecken tillsammans. Vi arbetar även med bildstöd, använder oss av veckoschema och jojjos. Korallen strävar efter att barnen ska lära sig tecken till vissa sånger, rim och ramsor, kunna kommunicera med tecken för att göra sig förstådda i alla sammanhang. Vi kommer även arbeta med att barnen känner igen sina namn och kunna första bokstaven.

Snäckan strävar efter att barnen ska kunna skriva sina namn, känna igen bokstäverna, vad de heter och hur de låter. barnen ska  kunna återge vad kompisar säger, återberätta upplevelser, sagor och berättelser. 

 

Veckans tecken synliggör vi via unikum, och de kommer även sitta uppe för dokumentation på fönstren så föräldrarna lätt kan se och samtala om detta med sina barn. Vi tänker använda oss av språklådor, sagopåsar. Samtala med barnen. Detta kommer visas på unikum.

 

Kultur, Mångfald, Kommunikation

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom kultur, mångfald och olika sätt att kommunicera när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Naturkunskap

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom naturkunskap när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Estetiska ämnen / Digitalisering

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom de estetiska ämnena och digitalisering när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Jaget

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt och utvecklat när det gäller deras egna självbild, självkänsla, trygghet och självständighet när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Övrigt

Vad skulle vi vilja se mer av i den pedagogiska miljön och arbetet på förskolan?

Det här skulle vi vilja arbeta mer med!

Det här skulle vi vilja bli bättre på och utvecklas i!

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: