Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Abrahamitiska religionerna

Skapad 2020-08-17 08:28 i Vreta kloster skola Linköping
Världsreligionerna: Islam, Judendom, Hinduism, Buddism och Kristendom.
Grundskola 6 Religionskunskap
Judendom, kristendom och islam är Abrahamitiska religioner. Vad betyder det? Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa tre religioner? Det ska vi ta reda på tillsammans.

Innehåll

Lärmål:

 • Kunna beskriva och resonera om vilka likheter som finns mellan religionerna: kristendom, judendom, islam.

 

 • Kunna beskriva och resonera om vilka skillnader som finns mellan de tre religionerna.

 

 • Kunna beskriva de centrala tankarna i de tre religionerna med hjälp av stödorden: symbol, helig plats, helig skrift, viktig person, levnadsregler, ritualer och högtider.

 

 • Kunna förklara och använda dig av begreppen: kyrka, moské, synagoga, Bibel, Koranen, Thanak, minaret, helig skrift, levnadsregler, Mohammed, Jesus, Abraham, rabbin, imam, kosher, profet, ramadan, vallfärda, levnadsregler, Sunna, Shia, ceremoni, ritual, högtid, centrala tankar, Jerusalem, Mecka, Medina,

 

 

Arbetssätt:

Genomgångar, läsa faktatexter, gemensamma diskussioner, titta på filmer/program, kooperativa strukturer, arbete i par, grupp och enskilt

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Kunna beskriva de olika religionerna utifrån deras centrala tankar.( symbol, helig plats, helig skrift, viktig person, levnadsregler, ritualer och högtider)

Jämföra de olika religionerna genom att beskriva likheter och skillnader.

Resonera/analysera om de likheter och skillnader som du har hittat. (Varför är det en skillnad? Varför är det en likhet? Ge exempel på hur det påverkar människorna i de olika religionerna. )

- Förstå och använda dig av de begrepp som vi har arbetat med i arbetsområdet. 

Viktiga begrepp: kyrka, moské, synagoga, Bibel, Koranen, Thanak, minaret, helig skrift, levnadsregler, Mohammed, Jesus, Abraham, rabbin, imam, kosher, profet, ramadan, vallfärda, Sunna, Shia, ceremoni, ritual, högtid, centrala tankar, Jerusalem, Mecka, Medina.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion: Abrahamitiska religioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Centrala tankar i religionerna
Kunna beskriva de olika religionernas centrala tankar.
Du kan berätta om de centrala tankarna i de tre religionerna Islam, Judendom och Kristendom på ett enkelt sätt .
Du kan berätta om de centrala tankarna i de tre religionerna Islam, Judendom och Kristendom på ett utvecklat sätt .
Du kan berätta om de centrala tankarna i de tre religionerna Islam, Judendom och Kristendom på ett välutvecklat sätt .
Jämföra de olika religionerna.
Kunna hitta likheter och skillnader mellan de olika religionerna samt resonera/analysera kring detta.
Du kan visa på enkla likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Du kan använda dig av dessa likheter/skillnader i dina resonemang och göra enkla slutsatser.
Du kan visa på flera likheter och skillnader mellan de olika religionerna samt förklara dessa på ett utvecklat sätt. Du kan använda dig av dessa likheter/skillnader i dina resonemang och göra utvecklade slutsatser.
Du kan visa på flera likheter och skillnader mellan de olika religionerna samt förklara dessa på ett välutvecklat sätt. Du kan använda dig av dessa likheter/skillnader i dina resonemang och göra välutvecklade slutsatser.
Ämnesspecifika begrepp
Kunna förklara och använda ämnesspecifika begrepp i mina resonemang.
Du har förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet. Du kan använda dig av några av begreppen i dina resonemang.
Du har god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet. Du kan använda dig av begreppen i dina resonemang på ett utvecklat sätt.
Du har mycket god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet. Du kan använda dig av begreppen i dina resonemang på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: