Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyret Humlans planering

Skapad 2020-08-17 08:38 i Förskolan Äventyret Kristinehamn
Förskola
Monstret kommer

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

Tillgänglig utbildning, social, pedagogisk och fysisk miljö
Språkutveckling
Modersmål
Matematisk utveckling

 

Koppla till de mål i Lpfö18 som innehåller de här arbetsplansmålen

 

Vart är vi?

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Hösten-2020

Humlans barngrupp är en syskonbarngrupp med ålder 1-5 år, gruppen består av 21 barn. Majoriteten av barnen är födda 2015 och 2016. 

Barnen har visat intresse för monster, genom att de har pratat om monster och det har förekommit i leken ute att de är monster. 

De har även visat ett stort intresse för alfabetet med med tecken som sitter på väggen där vi äter. Barnen pratar då om vad de ser på bilden och gör bokstavstecknet med handen. 

 

Våren 2021

Barngruppen består fortfarande av 21 barn i ålder 2-6 år.

Barnen visar fortfarande intresse för monster, därför fortsätter vi på det temat under våren. 

Barnen har även visat intresse för bokstäver, siffror, tid, bygg och konstruktion.

Det visar de genom att prata om bokstäver och börjar hitta ord de känner igen. De jämför vilka som har lika bokstäver i sitt namn osv. Tid är fortfarande roligt att uppleva på olika sätt, många undrar också vilken som är när tex är kl fyra direkt efter mellanmålet eller en stund efter? De bygger med allt möjligt material och deras byggen utvecklas och blir alltmer detaljrika. De bygger hus, fordon och de bygger upp ramper som fordon ska åka över och göra hopp emellan mm. De känner igen en del siffror och flera barn kan se direkt på en tärning det antal prickar som den visar.

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

Hösten 2020:

Några av barnen använder ett fåtal tecken som tvätta händer, äta och dricka.

De kan räkna men olika långt.

Våren 2021:

Under hösten har vi arbetat med värdegrund och har sett att de har tagit till sig budskapet om hur man är en bra kompis. Värdegrund är inget vi kommer släppa helt men vi kommer nu fokusera mer på andra målområden.

Barnen har lärt sig ganska många fler tecken. De yngsta använder sig av tecken och kroppsspråk för att förklara och förstärka vad de vill säga. De äldre använder tecken när vi pratar om dem, de visar på tex barnrådet vad de kan och förstår. De är lyhörda inför Sonic och de möten de har med honom och de tecken han använder när han kommunicerar med dem.

Barnen räknar fast olika långt - de yngsta räknar 1, 2, 3. De äldsta har börjat med plus och minus. De äldre känner igen antal på tärningen utan att behöva räkna. Flera av barnen bygger och konstruerar och försöker beräkna vad som behövs i bygget i sig, men också vilken fart/kraft ett fordon behöver ha för att ta sig över ett mellanrum i bygget.

I ateljén upplever vi att det inte blir några uttänkta konstruktioner och arbetade teckningar osv, utan det kan göras ett streck på ett papper och sedan är det klart att slängas eller tas med hem.

 

Vart ska vi?

Hösten 2020

Förskolan ska skapa förutsättningar för att alla barn ska kunna delta och få möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas efter sin förmåga och sina behov.

Vi tänker att monster ska genomsyra vår planering för verksamheten där vi tänker att det framkallar både spänning och fantasi hos barnen. Vi hoppas att genom att ha ett monster som genomsyrar undervisningen gör det barnen mer intresserade att lära och lyssna. Att det blir spännande att följa monstret och vad det hittar på och ger för uppdrag och utmaningar. 

Våren 2021

Vi kommer fortsätta med monstret Sonic som huvudperson för vår planerade undervisning då han fortfarande är ett hett ämne för barnen. Vi kommer lägga mer fokus på matematik, teknik och hållbar utveckling. Vi tänker att genom detta utvecklas även barnens språk och ordförråd. 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Hösten 2020

Barnen ska få en ökad språklig förståelse och få möjligheten att kommunicera i olika sammanhang som bild och teckenstöd. Att de ska få kunskap om bokstäver. 

Att det finns andra språk än det egna modersmålet.

Barnen ska få kunskap om matematik, att det finns mycket som är matematik i vardagen.

 

Våren 2021

Matematik

Barnen ska få kunskap i vad matematik är och det inte bara är siffror och plus och minus. Olika begrepp i matematiken. Vi tänker att genom att använda matematiken i tekniken får barnen undersöka, reflektera och pröva olika lösningar och idéer på problem. Att de ska få kunskap i att följa mönster och ritningar. 

Språk och modersmål

Genom matematiken och tekniken utveckla barnens språk, ordförråd och ordförståelse. 

Att de ska ha lärt sig några tecken kopplade till matematik, teknik och hållbar utveckling.

Att få kännedom om andra språk.

Hållbar utveckling

Vi har tänkt att använda oss av sopmonster för att göra barnen uppmärksamma på bland annat sopsortering och att naturens resurser inte är oändliga. Sopmonstren finns som färdigt material på nätet som vi kommer använda oss av. 

Tanken är att strukturera om ateljén för att försöka minska slit och släng av papper, pennor och annat material att lära barnen att ta hand om det som finns att tillgå på ett hållbart sätt. Att de ska få upp ögonen för återbruk. 

 

Hur utmanar vi?

Hösten 2020

Vi har tänkt att utmana barnen genom olika aktiviteter både planerade och oplanerade.

Vi behöver ta reda på vilken nivå barnen är på för att kunna lägga en som passar dem och utefter det utmana dem vidare. 

Vi får börja på en nivå och sedan reflektera över om det är för lätt eller för svårt för att sedan bygga vidare på det. 

 

Våren 2021

 

Matematik

Att använda oss av materialet vi beställt, som bla är mäta och jämföra, sifferstavar. Använda ritningar samt göra egna och sedan bygga efter. Använda begrepp som är kopplat till det de bygger och tillverkar. De yngre barnen utmanar vi i att räkna, former, färger och lägesord.

 

Språk och modersmål

Att använda begrepp och att sätta ord på det som görs. 

Skriva ut bilder och tecken till de ord som är kopplat till matematik, teknik och hållbar utveckling. 

 

Modersmål: använda Polyglutt mer på andra språk än svenska, ta fram böcker vi har på andra språk, även om vi inte kan läsa dem för barnen tänker vi att de får se ett annat skriftspråk. 

 

Hållbar utveckling

Ta fram några filmer som handlar om hållbar utveckling och använda oss av materialet som finns tillgängligt om sopmonstren. Att börja med att återanvända saker som vi har på förskolan exempelvis mjölkkartong till konstruktion. Att barnen får vara med och konstruera om ateljén. 

 

Vad är vår förväntade effekt?

Hösten 2020

Att de ska få ett större utvecklat ordförråd och använder tecken som stöd mer naturligt i vardagen.

Att de ska förstå begreppet matematik och veta att det inte bara handlar om siffror och att räkna. 

 

Våren 2021

Matematik: att de får en större förståelse för begreppet matematik att vi ser att de inte bara pratar om siffror när de hör ordet matematik. Att de använder sig av olika begrepp kopplat till matematik. 

Språk och modersmål: Att de har lärt sig nya ord. Att de fått kännedom om andra språk. 

Hållbar utveckling: Att de ska ha ett medvetet förhållningssätt till hållbar utveckling.

 

Hur gör vi?

Hösten 2020

Ett specifikt monster är tänkt att genomsyra hela undervisningen, för att det ska bli en röd tråd i det vi gör.

Våren 2021

Sonic kommer fortfarande att vara huvudfiguren i undervisningen men med sopmonstren som hans kusiner. Sopmonstren kommer inte komma på besök men finnas med på bild så barnen ska kunna associera och interagera med dem. 

Sonic kommer skicka uppdrag via post men även komma på besök för att utmana barnen men även att barnens tankar och ideer ska få vara med och styra hur vi planerar undervisningen. 

Gör om i ateljén.  

Samla material ute men även involvera vårdnadshavare till att ta med material hemifrån som ex toarullar. 

 

 

Hur ser vår miljö ut?

Hösten 2020

Vi tar fram monstermaterial för barnen att använda. Vi utsmyckar miljön under tidens gång och efter det vi arbetar med för tillfället. 

Våren 2021

Vi kommer ändra om i ateljén med hjälp av barnen med tänk på hållbar utveckling.

I det stora rummet känner vi att vi har bra möblerat efter barnens lek. Vi har under hösten gett mer utrymme för böcker och fixat ett legobord i matsalen för att få mer spontanlek av lego men även att det ska finnas något att leka med i matsalen för att dela upp barngruppen. Här finns också spel och pussel som vi byter ut emellanåt, vi har även köpt in mer spel och pussel som är riktat mot matematik och språk.

Innan jul gjorde vi iordning ett rörelserum då vi såg ett behov från barnen att behöva röra på sig inne. Vi frågade då om ett rörelserum skulle vara bra att ha och vad de tyckte skulle finnas där. Detta har blivit ett mycket uppskattat rum. 

Förhållningssätt?

Hösten 2020

Vi vill ha ett medforskande förhållningssätt där vi tillsammans med barnen utvecklar miljön efter hand.

Våren 2021

Vi vill fortsätta att ha ett medforskande förhållningssätt. Att vi ska vara tillåtande och lyssna in barnens tankar och intresse, men också pusha barnen framåt i sitt tänkande och reflekterande. Att de ska få vara med och se vad som funkar och inte i exempelvis byggen, konstruktioner och problemlösningar. Att vi inte serverar dem svaren och att tala om hur de borde bygga och göra. 

Vilka material/aktiviteter behövs?

Hösten 2020

Vi behöver fixa material med monster, en brevlåda.

Våren 2021

Ta fram material om sopmonstren. Ta fram och visa materialet som vi beställde innan jul. Fixa inredning och material till ateljén detta kommer ske allt eftersom.

Leta fram filmer om hållbar utveckling.

Polyglutt ska finnas lättillgängligt, samt ta fram böcker på olika språk och ställa i bokhyllan

Beställa bokpåsar från biblioteket som vårdnadshavare kan låna med hem.

 

Barnens funderingar och frågor?

Hur långt är en tid?

När kommer Sonic på besök?

Vart bor Sonic?

 

Vem gör vad och när?

Hösten 2020

Charlotte har en monsterdräkt.

Vardagliga tecken

 

Våren 2021

Vi kommer sätta upp en att göra lista inne på kontoret där vi skriver upp vad som behöver göras och den som har möjlighet fixar det och sedan bockar av. 

 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

 

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: