Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjö och vatten

Skapad 2020-08-17 08:51 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska
Du kommer att få lära dig om livet vid och i sjön. Du kommer också få lära dig om vattnets kretslopp, olika former av vatten och blandningar och lösningar.

Innehåll

Mål

Det här ska du lära dig:

- enkla näringskedjor
- namn på några växter och djur i och vid vattnet
- ge exempel på något djurs och växts livscykel
- vattnets olika former
- skillnaden mellan blandningar och lösningar
- någon berättelse/myt om naturen
- skriva faktatexter om djur och växter

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

- diskussioner
- se filmer
- läsa litteratur
- göra utflykt/fältstudie
- utföra gemensamma undersökningar och experiment
- skriva faktatexter
- söka information på internet

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- namnge några djur och växter
- beskriva samband mellan djur och växter i enkla näringskedjor
- ge exempel på något djurs och växts livscykel
- separera lösningar och blandningar
- kunna berätta om vattnets egenskaper t ex vattnets former
- genomföra undersökningar/fältstudier utifrån tydliga instruktioner
- dokumentera dina undersökningar och fältstudier
- samtala om berättelser och myter som handlar om naturen
- söka information och använda den informationen i en faktatext
- använda begrepp och ämnesspecifika ord i texten

 

Klicka i vilka områden i Läroplanen planeringen berör via knappen här nedanför. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv
Öjersjö Brunn matris åk 1-3

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Kunna ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Mål
Kunna ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.

NO Sv
Öjersjö Brunn matris åk 1-3

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Utifrån tydliga instruktioner kan du som elev utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och vatten.
Mål
Kunna samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

NO Sv
Öjersjö Brunn matris åk 1-3

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du ska kunna sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet ska du göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Mål
Du ska kunna dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kunna använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: