Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodprinsen!

Skapad 2020-08-17 08:41 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser och skriver berättande texter i olika former.

Innehåll

Begrepp:
skönlitterär bok, kapitel, sammanfattning, ord/begrepp, karaktär, problem, lösning, miljö, avslutning, titel, narrativ, folksaga, konstsaga och sensmoral


Lärande:
De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

Du kommer få träna på att bygga upp din berättelse med en inledning, problem/lösning, miljö, karaktär/karaktärer, miljö, tid och en avslutning. Vi kommer använda oss av 6-fältare, gemensamma genomgångar på vad de olika delarna står för, analogt skrivande, digitalt skrivande, reflektion via digitala forum, Unikum samt olika stödstrukturer, berätta om vårt skrivande för varandra.
Olika arbetssätt som vi bland annat kommer att använda är APE (alla, par, enskilt), EPA (enskilt, par, alla), lärkamrat, lärgrop (var man befinner sig i arbetsprocessen).
Du kommer träna på att läsa med flyt och förståelse. Vi kommer att använda arbetssätt APE.
Du kommer träna på att ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö genom att använda de stödstrukturer som vi gått igenom, arbeta med lärpar och hitta era gemensamma lärstrategier, använda den arbetsro som klassen gemensamt kommit fram till för arbetspasset samt använda de material du fått för att träna dina förmågor. 

Vår arbetsgång:

* Vi går igenom vad en narrrativ text är och dess syfte (t ex texter som roar, sensmoral, tal som 2 och 7 med osv). Vi läser texter som har detta i sig för att skapa en gemensam bild av vad vi ska skriva. Vi funderar också på vilka texter vi läst som har detta i sig. Vi berättar för varandra vad vi kommit fram till. 
* Vi går igenom vad som är typiskt för en narrativ text.
* Vi läser en gemensam saga om "Grodprinsen" för att skapa en förförståelse kring en berättande struktur. 

- Titel - vad heter berättelsen?
- Orientering - tid, miljö (vem, när, var)
- Problem - komplikationer, vad händer?
- Känslor - vad tänker och känner karaktärerna?
- Lösning - hur löste sig komplikationen?
- Avslutning - hur avslutas berättelsen?

* Vi arbetar med att förtydliga hur man kan beskriva känslor. Vi tar ut en händelse ur "Grodprinsen" och ritar och skriver förtydliganden hur karaktärerna känner sig. 
* Vi skriver en gemensam saga om en groda, där vi färgläggande olika delarna i berättelsen för att se att vi fått med alla olika delar. 
* Vi skriver en egen berättande text om en groda. 
* Vi ger och tar emot respons på texter samt förbättrar texterna.

KONKRETISERING AV MÅL:
Du skriver berättande texter med en inledning, handling/händelser och avslutning.
Du illustrerar en bild kopplat till din text.
Du markerar oftast dina meningar med stor bokstav och punkt.
Du ger och tar emot respons. 
Du skriver en berättande text för hand och på iPad.
Du kommer att läsa en text och svara på frågor som tillhör texten. 

BEDÖMNING:

Jag bedömer dina kunskaper i skolverkets bedömningsmatris samt i denna PP

 

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering läsläxa v. 42

 • Utvärdering av läsläxa vecka 41!

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Berättande år 3

Rubrik 1

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med god säkerhet använda din kunskap att:
Aspekt 1
Du skriver berättande texter med en inledning, handling/händelser och avslutning.
Aspekt 2
Du illustrerar en bild kopplat till din text.
Aspekt 3
Du använder dig av de olika delarna som vi tränat i en berättande text.
Aspekt 4
Du markerar oftast dina meningar med stor bokstav och punkt.
Aspekt 5
Du ger och tar emot respons.
Aspekt 6
Du skriver en berättande text för hand och på iPad.
Aspekt 7
Du läser med flyt och förståele.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: