👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 7 v 41-50 ht-21

Skapad 2020-08-17 08:54 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
- Tu es en quelle classe? - Tu aimes quelles matières à l'école? - Comment s'appellent tes professeurs? - Tu commences à quelle heure aujourd'hui? Et tu finis quand? - Comment est ton école? Elle s'appelle comment? I det här området lär du dig att svara på frågorna ovan, och mycket mer förstås. Temat är din vardag i skolan.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Klockan (alla klockslag)

 

Skolämnen

 

Saker i klassrummet och fraser i klassrummet

 

Verben avoir (att ha) och être (att vara) 

 

Bestämd och obestämd artikel

 

Negationer

 
Texterna i kapitel 2a, 2b och 2c

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar och gemensam uttalsträning

Repetitionsläxor varje vecka

Arbete i det digitala läromedlet Chez Nous 2 (2) och på övningsmästaren

Konversationsövningar på lektionerna

Exit tickets genom tex lärandespelen Kahoot/Quizlet

Skrivuppgift v. 43

Muntligt prov som bygger på innehåll i kap 2 (och kap 1) v. 48-49

 

Färdighetstester i slutet av terminen

Prov i läs- och hörförståelse v. 48

Vad ska du lära dig?

Du utökar ditt ordförråd och förbättrar din kommunikativa förmåga på franska. Du känner dig tryggare med verbböjning och kan använda verben avoir och être i din egen produktion. Du kan använda obestämd och bestämd artikel på ett korrekt sätt. Du kan berätta i skrift och i tal om din skoldag, tex vilka ämnen du har, när lektionen börjar och slutar och vad du tycker om olika ämnen. 

Matriser

M2
Skriftlig förmåga samt läs- hörförståelse

Otillräckliga kunskaper
E
C
A
Hörförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriftlig uttrycksförmåga
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.