Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism

Skapad 2020-08-17 09:11 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
Pedagogisk planering i ämnet religionskunskap och inom området hinduism.

Innehåll

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska:

 • få kunskap om hinduismens historia, centrala tankegångar och olika riktningar.
 • kunna redogöra för hur hinduer utövar sin tro, vilka högtider de firar och vilka riter de utför.
 • förstå och se samband mellan hur hinduismen påverkar samhället och hur samhället påverkar hinduismen.
 • söka information om hinduismen och bedöma om de texter du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

Innehåll: Gleerups Religion 4-6, planering: Hinduism samt eventuellt annat multimodalt material.

Tidsperiod: November, december 2020, januari 2021.

Arbetssätt: Eleverna arbetar med våra digitala läromedel samt eventuellt annat multimodalt material i klassrummet och har genomgångar samt grupparbeten och redovisningar i olika former.

Bedömning: Eleverna bedöms med målet ovan som grund. Bedömningen dokumenteras löpande i matrisen nedan. De kunskapskrav som anges nedan avser lägsta godtagbara krav för betyget E i slutet av årskurs sex. Eleverna visar sin förståelse genom aktivt deltagande i diskussionerna, genom övningar och genom två enklare repetitions- och reflektionsuppgifter i mitten och i slutet av kursen. Beroende på moment kan eleverna ha inflytande över redovisningsformen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Hinduism

Låg
Bra
Utmärkt
Historia.
Du kan med stöd berätta lite om hinduismens historia.
Du kan berätta en del om hinduismens historia.
Du har detaljerade kunskaper inom hinduismens historia.
Centala tankegångar
Du kan med stöd redogöra för vad man tror på när man tror på hinduismen.
Du kan redogöra ganska detaljerat vad man tror på när man tror på hinduismen.
Du kan redogöra detaljerat kring hinduismens centrala tankegångar.
Riktningar
Du kan med stöd redogöra för någon av hinduismens inriktningar.
Du kan redogöra för några av hinduismens inriktningar.
Du kan redogöra detaljerat för hinduismens olika inriktningar.
Tron, högtider och ritualer
Du kan med stöd redogöra hur hinduer utövar sin tro, för någon av hinduismens högtider och för någon av hinduismens traditioner.
Du kan redogöra hur hinduer utövar sin tro på ett ganska detaljerat sätt. Du kan redogöra för några av hinduismens högtider och traditioner.
Du kan redogöra detaljerat för hur hinduer utövar sin tro samt för hinduismens högtider och traditioner.
Hinduismen och samhället.
Du kan med stöd redogöra för något samband mellan hinduismen och samhället (hur hinduismen påverkar samhället och tvärtom).
Du kan redogöra för några samband mellan hinduismen och samhället (hur det ena påverkar det andra).
Du kan redogöra detaljerat för samband mellan hinduismen och samhället (hur det ena påverkar det andra).
Informationssökning
Du kan med stöd söka information om hinduismen och göra enkla bedömningar om den information som du hittar kan hjälpa dig besvara frågor om hinduismen.
Du kan söka information om hinduismen och göra ganska avancerade bedömningar om den information du hittar kan hjälpa dig besvara frågor om hinduismen.
Du kan söka information om hinduismen och göra avancerade bedömningar om den information du hittar kan hjälpa dig besvara frågor om hinduismen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: