Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-08-17 09:17 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Under vecka 39-43 arbetar vi med barnkonventionen.

Innehåll

Målen är att du ska kunna:

Samhällskunskap:

Beskriva vad barnkonventionen innebär och varför det är viktigt att den följs.
Beskriva hur barns levnadsvillkor skiljer sig åt i olika delar av världen men också i Sverige. 
Ta ställning i olika frågor som rör barns rättigheter och berätta varför du tycker som du gör.  

Svenska och SVA:

Skriva olika texttyper som t.ex brev och argumenterande text. 
Diskutera viktiga händelser i boken Balladen om en bruten näsa och koppla händelser i den till barnkonventionen. 

Hur ska du visa du nått målen?

Du visar att du når målen i muntliga och skriftliga uppgifter under arbetets gång.

Arbetssätt

Vi arbetar med barnkonventionen i svenska och samhällskunskap.

Svenska och SVA

Under arbetet kommer vi att läsa boken Balladen om en bruten näsa av Arne Svingen. Vi diskuterar bokens handling med koppling till barnkonventionen. 

Du kommer att få skriva olika texttyper bl.a en argumenterande text och ett brev.

Samhällskunskap

Vi går igenom alla barnkonventionens artiklar och arbetar med dem på olika sätt. Vi läser, diskuterar och tittar på filmer.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: