Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och organisation

Skapad 2020-08-17 09:59 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation är ett tvärvetenskapligt ämne. Ett ämne som omfattar vetenskap från företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandlar ämnet frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter. Vi ska studera ämnet ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter

Innehåll

 

Vad 

Varför (det centrala innehållet)

Hur 

Examination 

Ledarskap

Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.


Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus


Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.

v. 34- 43Kapitel 1Inlämningsuppgift 

Gruppen 


Konflikter

Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.

Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.

v. 45-7


Kapitel 3, 5


Analysuppgift av Robinsson 
Organisation 

Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.

Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.

v. 9-17


Kapitel 2, 4

Undersöka en verksamhet och dess kultur

Att leda andra 

Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

17-22


Planera en ledarssituation och genomföra den 

Praktiskt 

 

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också översiktligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.

Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.

Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem. Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.

Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.

Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.

Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer.

 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: