Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det här är vi

Skapad 2020-08-17 09:43 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Att presentera sig och berätta om sig själv, muntligt och skriftligt. Att berätta om en kompis muntligt och skriftligt.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Att presentera sig och berätta om sig själv, muntligt och skriftligt. Att berätta om en kompis, muntligt och skriftligt.

Innehåll

Ordförråd
~ Världskartan: världsdelar, länder och språk. 
~ Räkneord och ordningstal
~ Veckodagar, månader, tidsord
~ Intressen, maträtter, djur
~ Väder
~ Datum

Uttrycka sig i tal och skrift
~ presentera sig
~ fråga andra om namn, ålder, med mera. 
~ Vanliga uttryck som: Hur mycket är...? Hur många..? Vilken dag är det ...?
~ hälsningsfraser
~ Vad tycker du om? Vad tycker du inte om? 
~ Berätta om dig själv, muntligt och skriftligt. 
~ Berätta om en klasskamrat muntligt och skriftligt. 

Grammatik/språklära
~ Stor bokstav vid namn, stor bokstav och skiljetecken. 
~ alfabetet
~ skriva/läsa datum
~ koppla namn till han/hon/de. 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: