Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björkdungen Förskolans Röda Tråd 20.08.17

Skapad 2020-08-17 09:41 i Förskolan Björkdungen Kristinehamn
Förskola
Förskolans gemensamma röda tråd

Innehåll

 

 

 

  • Vad tänker vi att en förskola är? Vad ska vår förskola vara?

  • Vad tänker vi att ett barn är? Vilken syn på barn ska ligga till grund för vår verksamhet?

  • Vad tänker vi att en pedagog är? Vilken syn på pedagogen ska ligga till grund för vår verksamhet?

  • Vad tänker vi om lärande? Vilken syn på lärande ska ligga till grund för vår verksamhet?

  • Vad tänker vi om kunskap? Vilken syn på kunskap ska ligga till grund för vår verksamhet?

 

 

 

Matematik

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom matematik när det är dags för skolan?

- kroppsuppfattning, rumsuppfattning, betonar matematiska begrepp (lägesord samt prepositioner), räkneramsan, sortering och klassificering, upprepa mönster, vikt och längd

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

- sifferramsor, sånger och sagor, samtal vid alla vardagliga situationer, vid omsorgssituationer, samt i den spontana leken, planerad undervisning, med hjälp av tecken och bildstöd. Rörelserum där det finns siffror, färger, mönster, geometriska former m.m. Olika material som sätts upp under terminens gång och utifrån de teman vi använder oss av just nu. 

Lek och rörelse är ett sätt för yngrebarnen att kommunicera och är grunden för lärandet. Barnen känner av matematiken även kroppsligt när de exempelvis går in i ett rum så känner de av rummets storlek genom att röra sig runt om i rummet, medans vi vuxna läser av rummet genom en överblick. Så vi tänker att de yngre barnen i största mån ska få uppleva matematiken i leken och använda sina kroppar, medan vi pedagoger hjälper barnen att sätta ord på och benämner att det vi gör nu är matematik.

 

Språk

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom språk när det är dags för skolan?

-  Göra sig förstådd och kunna uttrycka sin egen vilja och önskemål, lyssna på pedagoger och andra barns åsikter. Prepositioner, utveckla en fonologisk medvetenhet, kunna berätta någonting, föra samtal. Använda sig av andra hjälpmedel förutom det talade språket.

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

- Rim och ramsor, sånger och sagor, samtal vid alla vardagliga situationer, vid omsorgssituationer, samt i den spontana leken, planerad undervisning. Med hjälp av tecken och bildstöd, pollyglutt, vidget-online

Viktigt att vi pedagoger använder rätt ord och begrepp i kommunikationen med barnen. Vi pedagoger kan även använda oss av verbalisering när vi arbetar med de yngre barnen och beskriva vad det är som sker i en aktivitet eller i den fria leken. För att barnen ska kunna koppla orden/begreppen till det som sker. Exempelvis: nu sätter jag på strumpan på din fot, samtidigt som man gör det. 

Vi tänker att vi ska erbjuda barnen en rik språklig kommunikativ lärmiljö där alla situationer utnyttjas till språkutveckling. Alla barn ska ha tillgång till kommunikation utifrån sina förutsättningar, i alla lek- och lärsituationer och vid rutinsituationer. Alla barn ska erbjuds olika möjligheter till språk- och kommunikationsutveckling. 

 

Kultur, Mångfald, Kommunikation

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom kultur, mångfald och olika sätt att kommunicera när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Naturkunskap

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom naturkunskap när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Estetiska ämnen / Digitalisering

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt inom de estetiska ämnena och digitalisering när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Jaget

Vad vill vi att barnen på förskolan ska ha mött, provat på, upplevt och utvecklat när det gäller deras egna självbild, självkänsla, trygghet och självständighet när det är dags för skolan?

Vilka egna idéer (praktiskt/teoretiskt) har vi för att barnen ska få uppleva detta?

Övrigt

Vad skulle vi vilja se mer av i den pedagogiska miljön och arbetet på förskolan?

Det här skulle vi vilja arbeta mer med!

Det här skulle vi vilja bli bättre på och utvecklas i!

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: