Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och välbefinnande 20/21

Skapad 2020-08-17 09:53 i Tallbacken Degerfors
Förskola
Dans och koreografi.

Innehåll

Mål från LPFÖ: 

Barnen skall få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom  utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

 

 

Utvecklat målområde:
Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga. 

 

 

Nedbrutet mål: 
Barnen ska få förutsättningar delta i en enkel koreografi

 

 

Syfte:

Musik och dans gör att man flyttar fokus till kroppen och rörelsen istället för att vara i sina tankar, vilket stärker det psykiska välbefinnandet och sänker stress.

 

 

 

Förståelse:
Förståelse för musikens rytm och tempo.

 

Förmågor:

Förstå instruktioner

Förmåga att hålla fokus

 

 

Metoder: 
* Sånger och ramsor
* Gymnastik och rörelse
* Promenader till olika platser


Vetenskaplig grund:

Bland annat stimuleras ett område i den inre delen av tinningloben som heter hippocampus, det är centrum för minne och inlärning. Hippocampus stärks av all fysisk rörelse, men i studier har man sett att man får en mer effektiv stimulering av hjärnan vid dans än vid annan fysisk aktivitet. 

 

https://www.tidningenhalsa.se/artiklar/artiklar/20190829/upptack-dansens-magiska-kraft/

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: