Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2020-08-17 09:44 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Hur skriver jag en halv på mattespråk? Hur skrev och räknade de förr i tiden? Vad kommer efter 345 på tallinjen?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? 

- Enklare talföljder. T.ex. 2 4 6 8 osv. Fortsätta en talföljd och konstruera egna. T.ex. 12 15 18 21 

- Läsa en halv (som bråk). ½ 

- Läsa och skriva talen upp till 100 

 

- Alla talkombinationer 0-20

 

- Ordningstalen 1-31 

 

- Läsa och skriva tal 0-1000 

 

- Positionssystemet (ental, tiotal, hundratal och tusental) 

 

- Del av helhet, del av antal, ½ och ¼. Kvartar på klockan och kvartal på året 

 

- Tabeller multiplikation och division 0, 1, 2, 5 och 10 

 

- Räkna med alla fyra räknesätten. Addition och subtraktion med en skriftlig räknemetod inom talområdet 0-200. 

 

- Några äldre kulturers symboler för tal och sätt att räkna 

 

- Teckna en uppgift och välja lämpligt räknesätt vid textuppgifter 

 

Hur ska vi arbeta?

- Arbete enskilt, i par och i grupp

- Användning av konkret material och läromedel

- Använda UR:s serie "Livet i mattelandet"

- Genomgångar och gemensamma diskussioner

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

- Ditt arbete under lektionerna och delaktighet i samtal och diskussioner

- För- och efterdiagnoser

- Skolverkets bedömningsstöd, muntligt och skriftligt

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: