Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering/Väpplarna dromedaren 20/21

Skapad 2020-08-17 10:25 i Förskolan Sannaparken Kristinehamn
Förskola
Det här läsåret kommer vi att arbeta med ett nytt pedagogiskt material som heter Väpplarna. Materialet utgår från läroplanen. Varje ämne har en egen Väpplare. Den röda står för socialt samspel. Den gula står för matematik. Den gröna står för naturvetenskap och teknik. Den blå står för språk. Vi kommer att börja med den röda.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

1.Tillgänglig utbildning social, pedagogisk och fysisk miljö

2.Språkutveckling, modersmål

3.Matematisk utveckling

4.Systematiskt kvalitetsarbete SKA

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan

 

Fokusmål läroplan

1.Lpfö 1 Ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
2. Ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
3.Ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
4.Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Vart är vi?

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

köket, böcker, "gubbarna", sortering av färger, längd, familj

Börjar skapa kamratrelationer,bredvidlek",härmnings"lekar

Vi har 13 barn för tillfället inskrivna.

 

1. Barnen samspelar med varandra, en del "bredvidlek", och en del ensamlek. De är omtänksamma mot varandra och har roligt ihop. Det är en trygg grupp. 

2. De kan varandras namn, tycker om sång och musik. Gillar böcker.

3. Barnen gillar att konstruera, bygga, sortera med olika tekniker.

4. Barnen återberättar upplevelser.

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

1. Barnen kan med tal eller kroppsspråk förmedla vad de vill, tex sjunga en speciell sång.

2. Barnen använder en del tecken som stöd

3.Några kan benämna färger, räkna antal

4. Samtal kring bilder från tex skogsutflykt

 

Vart ska vi?

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

 

1. Vem är jag? hur ser jag ut? hur man är mot sina kompisar, samspela med vuxna och andra barn, förmågan att tro på sig själv, jag kan!

2. Känna igen sin första bokstav och även sedan sitt namn

3. räkna, antal, talrad, 10 kompisarna

4. dokumentera och känna att dem växer, att dom lyckas och kan.

 

Hur utmanar vi?

1.Genom att låta barnen våga prova nya saker, låta barnen få uttrycka sina egna önskemål tex vad vill du ha att dricka? vilken frukt vill du? 

2. Låta barnen själva få berätta vad de vill ha tex vid matsituation, få barnen att benämna och återberätta. 

3. Uppleva matematiken i vardagen

4. Att dokumentera sitt lärande med ipad och egna teckningar.

 

Vad är vår förväntade effekt?

 

1.Barn som tror på sig själva som har empati och medkänsla med sina kompisar

2. Att hitta sin bokstav och eller sitt namn

3. Nyfikenhet på siffror , antal , prepositioner, former

4. Samtal kring egna bilder, upplevelser. Samverkan med hemmet stärker barnen i deras kunskapsutveckling.

 

Hur gör vi?

 

Hur ser vår miljö ut?

Vi har förändrat vår miljö både inne och ute vilket vi hoppas leder till ännu mer samspel och lärande. Vi har smårum i rummen, vi har ett rörelserum och en ateljé.

 

Förhållningsätt?

Vi är förebilder som ska föregå med gott exempel, vi går in med inställningen att alla barn vågar och kan men även att alla är olika, man duger som man är.

 

Vilka material/aktiviteter behövs?

 

Vi utgår från materialet om väpplarna och använder det utifrån ålder på barngruppen , sång och ramsor på sångkort eller som QR koder, musik, rörelse, skogen.

Vi har tillgång till instrument där barnen får testa att spela tillsammans.

Olika redskap som  t ex tunnel , mattor , balansplattor och balansbräda för att jobba med olika rörelsebanor .

Material för kreativt skapande i ateljén.

 

Barnens funderingar och frågor?

-Vilka är dem där? (väpplarna)

De har uppmärksammat bilderna på väggen där figurerna finns uppsatta.

 

Vem gör vad och när?

Till en början planerar vi och ansvarar tillsammans, när vi sedan är på god väg delas ansvaret upp.

Ta till vara på pedagogernas olika styrkor inom bl a bild ,musik och sång och matematik.

 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

 

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: