👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärta, Blod & Nervsystemet, Hjärna åk.9 HT20

Skapad 2020-08-17 10:31 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 9 Kemi Biologi Fysik
Hjärtat och blodkärlen är kroppens transportsystem. Det ser till att kroppens celler får tillräckligt med syre och näring och blir av med sitt avfall. Hjärtat fungerar som en dubbelpump, som driver blodet runt i din kropp. Immunförsvaret består av ett nätverk av celler, vävnad och organ som tillsammans arbetar för att skydda kroppen mot virus, bakterier och sjukdomar. Immunförsvaret består av ett nätverk av celler, vävnad och organ som tillsammans arbetar för att skydda kroppen mot virus, bakterier och sjukdomar.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven (Det här ska du kunna):.

Blodomloppet:

 • Blodomloppets uppbyggnad och funktion i kroppen.
 • Känna till olika typer av blodkärl och veta deras olika uppgifter.
 • Veta skillnaden mellan lilla och stora blodomloppet

Hjärtat och Blodet:

 • Hjärtat är en dubbelpump där den högra pumpen består av höger förmak och höger kammare, den vänstra av vänster kammare.
 • Klaffar i hjärtat hindrar blodet att pumpas åt fel håll.
 • Hjärtats slag gör att blodet drivs fram med ett visst tryck i blodkärlen.
 • Blodtrycket är högst i aortan, därefter artärerna och lägst tryck i kapillärerna.
 • Blodet består av: Blodplasma, röda blodkroppar, blodplättar och vita blodkroppar (Vårt försvar)
 • Känna till de olika Blodgrupperna A, B, AB och 0.

Immunsystemet

 • Vad är immunförsvaret
 • Vad är en vit blodkropp
 • Immunförsvarets olika delar (bild 278-279)
 • Antikroppar
 • Vaccin, antibiotika

Nervsystemet:

 • Vad är ett nervsystem
 • Hjärna
 • Reflexer
 • Sinnen

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under perioden: v.35-40

Se vidare bifogad planering.

 • Genomgångar
 • Klassrumsdiskussioner
 • Filmer 
 • Studi.se (Finns flera filmklipp för arb.området)
 • Laborationer/praktiska övningar
 • Arbetsblad/Instuderingsfrågor
 • Blodomloppet Immunförsvar (s.261-280)
 • Nervsystemet (s.300-327)

  Lyssna på texten i  ljudbok (spektrums hemsida):

  https://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#


  Bedömning:
 • Ditt aktiva deltagande under lektionstid
 • Startuppgifter
 • Inlämningsuppgift: Skriva en Vetenskaplig Rapport om en vald "Sjukdom", lämnas in senast v. 43
 • Laborationer
 • Skriftligt prov, Biologiprov v.38

Uppgifter

 • ppt hjärta blod

 • Instuderingsfrågor Nervsystemet

 • Instuderingsfrågor, hjärta & blodomlopp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Fy Bi Ke
Matris Biologi

E
C
A
Samband som rör människokroppen
Blodomlopp, Hjärtat och blodet, Immunsystemet, Nervsystemet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Fy Bi Ke
NO Domnarvet Ämnesövergripande 7-9

E
C
A
Ny nivå
Samtala och diskutera
(Under lektionstid och vid redovisningar)
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö (ekologisk hållbarhet) hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö (ekologisk hållbarhet) , hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö (ekologisk hållbarhet) , hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
(Under lektioner, uppgifter, bedöms skriftligt och muntligt)
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
(Planera och Hypotes)
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
(Under laboration, diskning ingår!)
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
(Har du utfört laborationen korrekt men ändå får missvisande resultat behöver det inte påverka bedömningen negativt.)
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
(Själva rapporten..)
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Söka information
(Källkritiskt arbetssätt)
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.