Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 - Svenska - Återberättande text

Skapad 2020-08-17 10:31 i Lendahlsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F – 9 Svenska
Återberättande text: När du berättar eller skriver om något som har hänt dig själv eller någon annan, kallas det för återberättande. Du kan återberätta någon bra film du sett, ett besök på en djurpark eller vad du gjort på rasten. Ofta återberättar vi händelser varje dag utan att tänka på att vi gör det.

Innehåll

Arbetsområde:

När vi arbetar med återberättande text kommer vi att träna på att tala, läsa och skriva.

Vi kommer att: 

- Tala: Återberätta i kronologisk ordning, hålla sig till ämnet, använda varierande tidsord och tala tydligt. 

- Skriva: Återberättande text med rubrik, inledning och avslutning. Texten ska vara i kronologisk ordning med tidsord. 

- Läsa: Olika återberättande texter. 

Konkreta mål:

Målet med undervisningen syftar till att:

 • Återberätta i kronologisk ordning.
 • Hålla sig till ämnet.
 • Använda varierande tidsord. 
 • Skriva rubrik, inledning och avslutning. 
 • Skriva med verben i preteritum.

 

Undervisning:

- Vi kommer att läsa olika typer av återberättande texter.
- Vi kommer att träna på att skriva där alla delar finns med (rubrik, styckeindelning, använda tidsord, inledning och avslutning).
- Vi kommer hålla återberättande tal.
- Vi kommer att skriva återberättande texter.
- Vi kommer att sammanfatta texter. 

Bedömning

Underlag för bedömning är:

• Eleven återberättar en händelse. 

• Skriva återberättande texter.

• Eleven sammanfattar och diskuterar en återberättande text som lästs. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6

Matriser

Sv
Återberättande text

Skrivande

Skriva återberättande text
Godtagbara
Mer än godtagbara
Innehåll
Håller mig till ämnet. Skriver i kronologisk ordning. Styckeindelning.
Håller sig till största del till ämnet och har ett förståeligt innehåll, med en ”röd tråd”. Min text är i stort sett skriven i kronologisk ordning. Jag använder styckeindelning med viss säkerhet.
Håller sig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd”. Min text är skriven i kronologisk ordning. Jag använder styckeindelning med säkerhet.
Verb i preteritum
Innehåll
Viss tempusvariation förekommer. Ändelser i preteritum saknas ibland: ex. träffa istället för träffade.
Samman tempus (preteritum) används i hela texten.
Struktur
Inledning och avslutning
Min inledning ger en kortfattad information om vem, var och när. Min text har en avslutning.
Min inledning ger en orientering om vem, var och när, samt några detaljer. Min text har en tydlig avslutning med en utvärderande kommentar.
Språklig variation
Använder tidsord, t.ex. Först, sen, när.
Jag har ibland variation på tidsorden och hur meningar och stycken inleds
Jag har ofta variation på ordval och hur meningar och stycken inleds.
Skiljetecken
Användning av skiljetecken
Använder stor bokstav och punkt med viss säkerhet.
Använder stor bokstav och punkt med säkerhet.
Skrivregler
Struktur
Jag har ganska många stavfel och andra språkriktighetsfel men det förstör inte förståelsen av innehållet.
Jag har några stavfel och språkriktighetsfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: