Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 5, Rabbalshede ht 2020

Skapad 2020-08-17 10:32 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 5 Matematik
Viktiga ord: tiotusental, hundratusental, rimligt, tal, siffra, talsort, tallinje

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Mål 

När du har arbetat med detta område skall du kunna

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0 -1 000 000.
 • ordna tal efter storlek.
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet t ex 40 x 500, 3900/100.                                                                                                                       

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom att du:

 • aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar, t ex ger förslag och beskrivningar.
 • använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt varje vecka.
 • klarar målen för området.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området.
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken: Kap 1 Stora tal (åk 5) .
 • Vardagliga undersökningar både enskilt och i grupp.
 • Hemuppgifter i form av beting.

Arbetet beräknas hålla på under augusti och september.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Aritmetik, taluppfattning, åk 5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000
 • Ma  E 6
Kunna ordna tal efter storlek.
 • Ma  E 6
Kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • Ma  E 6
Kunna multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet t ex 40 x 500, 3900/100.
 • Ma  E 6
Matteord
Förklara tal, siffra, talsort, tallinje.
 • Ma  E 6
Samtala
Samtala om hur du utför dina beräkningar.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta ansvar för mitt skolarbete.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: