Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider, människor och djur i naturen

Skapad 2020-08-17 10:34 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Vi jobbar med årstider, året, månader, veckor och dagar samt hur djur och människor påverkas av årstiderna.
Grundsärskola F – 9
Vad finns det för likhet med en böna och mig? Jo vi behöver både ljus, värme, mat och vatten… Vi fryser på vintern och vill gärna bada i vatten när det är varmt på sommaren.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att göra ett årshjul med alla månader och fundera vad som händer under olika årstider. Vad kan vi göra utomhus på vintern och vad kan vi göra utomhus på sommaren?

Du kommer få möjlighet att utveckla sin förmåga att jämföra och reflektera över skillnader under året.

Du kommer få möjlighet att utveckla sin förmåga att veta hur årstiderna påverkar dig och djur i vår närmiljö.

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att känna till veckodagar, månader mm.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • jämföra olika årstider, dagar, månader och veckor.
 • veta vad en böna behöver för att gro och växa.
 • veta vad du behöver för att må så bra som möjligt.

Detta bedömer jag genom vårt arbete när vi...

 • skapar ett årshjul.
 • samtalar om de olika årstiderna.
 • när vi planterar och följer en bönas utveckling.
 • när vi jämför vad en böna behöver och vad du behöver för att må så bra som möjligt.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta praktiskt med olika material och vara ute i de olika årstiderna för att studera hur årstiderna skiljer sig. 

Vi kommer följa i en almanacka vilken dag/månad/vecka det är och genom det få in många begrepp och möjlighet till att utveckla dessa.

Vi kommer att plantera en böna och sköta om den för att se vad en växt behöver för att växa. Detta försöker vi jämföra med vad vi själva behöver för att må bra.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  GrSär lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och kan formulera egna ståndpunkter,
  GrSär lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  GrSär lgr11

Matriser

Jakobsgårdsskolan - Verklighetsuppfattning (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9.
 • VEU   ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: