Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur i vår närhet

Skapad 2020-08-17 10:35 i Parkskolan Ludvika
Ett arbetsområde där vi övar att läsa, skriva och arbeta med faktatexter utifrån en given struktur samt genomföra muntliga redovisningar.
Grundskola 4 Svenska Biologi
Vi ska lära oss mer om några av de växter och djur som finns i vår närhet; Hur de delas in, är uppbyggda och fungerar. Häng med!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö.
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Under några veckor ska du få arbeta med fakta om växter och djur. Du ska lära dig om

- Hur växter och djur sorteras
- Carl von Linné
- Barrväxter
- Träd
- Blommande växter och deras delar
- Växternas livscykel 
- Fotosyntesen
- Ringmaskar
- Däggdjur
- Viktiga upptäckter

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta med faktatexter och arbetsuppgifter
Du ser och arbetar med olika filmer om några olika typer av växter och djur
Du arbetar med att skriva egna faktatexter unde svenskalektionerna
Du lär dig förstå och använda viktiga ord och begrepp.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan

- läsa en enkel faktatext och förstå vad som är viktigt
- strukturera fakta så att du själv och andra förstår
- förstå och använda några viktiga begrepp
- grundlägande fakta om växter och djur och hur de lever och fungerar.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att arbeta med arbetsuppgifter i arbetshäftet.
Du kommer att få göra små bedömningsuppgifter under arbetsområdets gång, 
självklart får du veta när bedömning kommer att ske.
Du ska själv vara med och bedöma ditt arbete.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: