Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel - Konsten att påverka

Skapad 2020-08-17 10:39 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Du får lära dig att påverka med ord samt undersöka hur en debattartikel är uppbyggd. Du skriver din egen debattartikel och får kamratrespons på denna. Du kommer också att få öva på att argumentera och diskutera muntligt.
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Debattartikel

Innehåll

Målet med undervisningen

När du är färdig ska du:

 • känna till vad en debattartikel är
 • känna till hur en debattartikel är uppbyggd
 • känna till något om språket i en debattartikel
 • kunna skriva en egen debattartikel

Så här arbetar vi

 • du lär dig hur du kan påverka med ord tal och skrift
 • du studerar hur en debattartikel är uppbyggd
 • du skriver en debattartikel
 • du lär dig citera och referera och att använda bindeord
 • alla instruktioner, skrivmallar och språktips finns i Classroom.

Så här är ni elever delaktiga

 • du väljer ämne att skriva om

Detta bedöms

 • din delaktighet muntligt och skriftligt på lektionerna
 • din debattartikel

 

 

 

Uppgifter

 • Debattartikel - skriftlig uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Debattartikel

Skriftlig debattartikel

Behöver förbättras
E
C
A
Innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Din åsikt, tes och dina tankegångar framgår. Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett enkelt sätt.
Din åsikt, tes och dina tankegångar framgår tydligt. Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett utvecklat sätt t ex genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Din åsikt, tes och dina tankegångar framgår tydligt. Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt t ex genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Referat, citat och källhänvisning
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar väl.
Struktur och textbindning
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är i sammanhängande och har utvecklad textbindning t ex är det lätt att följa då du binder samman fakta argument och referat. Texten har en struktur som passar en debattartikel t ex att du använder rubrik, ingress, inledning med bakgrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt en avslutning med uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning, effektiv rubrik, ingress, argumenterande del och avslutning som passar en debattartikel.
Språk, stil och normer
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel t ex med ett formellt språk. Meningsbyggnaden är relativt välfungerande och varierad t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är välfungerande och varierad t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: