Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Sverige

Skapad 2020-08-17 10:47 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Geografi
I det här arbetsområdet i geografi lär vi oss mer om Sverige. Hur ser Sverige ut på en karta och vad beskriver kartans olika färger om Sverige. Vilka är Sveriges största städer, öar, sjöar och berg. Varför ligger städerna där de ligger? Vad har vi för naturtillgångar och hur ser människors livsmiljö ut i vårt avlånga land? Ja det är några av de saker som vi kommer att ta reda på och lära oss mer om i arbetsområdet "Här är Sverige".

Innehåll

Arbetsområdet:

I arbetsområdet kommer du få lära dig mer om:

 • Sveriges olika livsmiljöer (naturtyper) som stad, glesbygd, fjäll, kust, odlad mark, skog, sjö och älv.
 • Var bor de flesta människorna och varför just där?
 • Sveriges namngeografi, dvs landskap, berg, städer och sjöar.
 • Kartors uppbyggnad med färger, symboler, väderstreck samt slå i en kartbok.
 • Sveriges naturresurser och tillgångar
 • Viktiga geografiska ord och begrepp

Du kommer under arbetsområdet träna dig i följande förmågor

 • Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
 • Hantera information: Välja ut fakta, skapa texter och berätta.
 • Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.

Arbetssätt:

 • Vi kommer att titta på film om Sverige.
 • Vi tittar på Geografens testamente.
 • Vi övar städer och platser på seterra.se
 • Vi kommer läsa faktatexter samt träna oss i att använda och förstå geografiska ord och begrepp. 
 • Vi kommer studera kartor och förstå kartans uppbyggnad med färger och symboler, väderstrecken, skala och gradnätet.
 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Du kommer att få arbeta både självständigt med att skriva och redovisa fakta du sökt reda på.

Bedömning:

 • Skriva en faktatext om Sverige.
 • Aktivitet/deltagande på lektionerna
 • Att klara 100 % på Seterra genom att placera ut landskapen i Sverige
 • Ditt deltagande i gemensamma diskussioner
   

   

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Upptäck Sverige

Ämne/ämnesområde

Geografi åk 4
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstå och använda kartor
Du kan självständigt förstå och använda kartbokens vanligaste kartor.
Du visar att du självständigt kan förstå och använda kartbokens olika kartor för olika syften.
Kunna beskriva Sveriges naturtyper
Naturtyper= skog, odlad mark, fjäll, sjö, kust och hav
Du kan beskriva de viktigaste dragen i Sveriges naturtyper, och var de finns.
Du kan utförligt beskriva Sveriges naturtyper och var de finns.
Kunna jämföra livsvillkor i olika regioner
Du kan jämföra livsvillkor i olika regioner och förklara varför människor bor där de bor.
Du kan självständigt med hjälp av olika källor jämföra livsvillkor i olika regioner, dra egna slutsatser och förklara varför människor bor där de bor.
Kunna använda ämnesspecifika begrepp
Du förstår och kan ibland använda geografiska begrepp som tex. naturtyp, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård.
Du visar att du kan förstå och själv använda geografiska begrepp som tex. klimat, naturtyp, högland/lågland, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård på rätt sätt.
Känna till hur Sverige delas in ivåra landskap samt namngeografi
Du känner till och kan redogöra för hur Sverige delas in i landskap, våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Du visar att du kan mycket om hur Sverige delas in, våra landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten.
Kunna söka, värdera och använda fakta från olika källor
Du kan söka och använda fakta från några olika källor.
Du visar att du självständigt kan söka, värdera och använda fakta från flera olika källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: