Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkel klädsömnad

Skapad 2020-08-17 10:46 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Slöjd
Du ska framställa ett klädesplagg utifrån ett mönster och en egen ide.

Innehåll

Pedagogisk planering Klädsömnad

 

Syfte och uppgift

·       Du ska framställa ett klädesplagg utifrån en egen ide och med hjälp av en arbetsbeskrivning och dess tekniker

Du ska utveckla

·       Din tanke

·       Din fantasi

·       Dina kunskaper

Dessa tre punkter ska samverka och utveckla dina mål med din uppgift

 

 

De här förmågorna kommer du att visa i ditt arbete

·       Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap och tekniker

·       Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet och utifrån kvalite och miljöaspekt

·       Analysera och värdera din arbetsprocess med slöjdspecifika begrepp

·       Tolka det estetiska och kulturella uttrycket

 

Centralt innehåll

·       Planera en egen ide

·       Använda de kunskaper i material, tekniker och redskap som du samlat på dig

·       Dokumentera och utvärdera ditt arbete

 

Vad ska du kunna när arbetet är slut

·       Planera en egen ide som har högre svårighetsgrad än tidigare

·       Följa en arbetsbeskrivning

·       Analysera och värdera ditt arbete med slöjspecifika begrepp

·       Klara av att bli klar med ditt arbete

 

Bedömning av arbete

·       Arbetsprocessen – hur du leder ditt arbete framåt för att nå fram till ditt resultat

·       Vilken kvalite ditt arbete har

·       Hur du har dokumenterat ditt arbete

 

Matriser

Sl
matris slöjd

E
C
A
Framställa föremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Användandet av verktyg
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Utveckla idéer
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
Pröva
Du kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Du kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Du kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Driva sitt arbete framåt
Under slöjdarbetet bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under slöjdarbetet formulera och välja du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under slöjdarbetet formulera och välja du handlingsalternativ som leder framåt.
Redovisning
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Slöjden förr och nu
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: