Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etnicitet och kulturmöten

Skapad 2020-08-17 10:53 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Pedagogik
Välkommen till kursen Etnicitet och kulturmöten

Innehåll

Etnicitet och kulturmöten 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

  • Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. 

  • Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion. 

  • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället. 

  • Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. 

  • Kritisk bearbetning av information från olika källor. 

  • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor. 

Matriser

Ped
Etnicitet och kulturmöten

Kunskapskrav

E
C
A
Beskriva
Eleven beskriver översiktligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle.
Eleven beskriver utförligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle.
Redogöra människors villkor
Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som påverkar människors villkor.
Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som påverkar människors villkor.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors villkor.
Redogöra migration
Eleven redogör även översiktligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
Eleven redogör även utförligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
Centrala begrepp och slutsatser
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Värdera teorier
Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Källor
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Diskutera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Reflektera
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: