Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och kemiska reaktioner

Skapad 2020-08-17 10:55 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Kemi
.

Innehåll

ARBETSOMRÅDE

Atomer, reaktioner och blandningar, årskurs 7

Rania Jadid

Kod till classroom: wpsiacu

SYFTE

·         Använda centrala kemiska begrepp för att beskriva kemiska sammanhang och förklara materiens uppbyggnad och oförstörbarhet.

·         Använda partikelmodeller för att förklara fasers egenskaper och fasövergångar.

·         Samtala om och diskutera betydelse av kunskaper i kemin.

·         Fundera över hur kemin som vetenskap växa fram och resonera kring hur detta påverkade människans levnadsvillkor. 

·         Argumentera för återvinning som ett sätt att skapa hållbar utveckling.

 

 

         MÅL

            Att lära oss om:

·         Atomer- naturens egna byggstenar.

·         Molekyler som grupp av atomer.

·         Grundämnen och kemiska föreningar.

·         Kemiska reaktioner.

·         Ämnens faser (fast, flytande och gas).

·         Kemiska formler.

·         Joner och jonföreningar.

·         Blandningar.

 

MATERIAL SOM KRÄVS

·         Texthäfte

·         Kemiboken (Spektrum).

 

    AKTIVITET

·         Teoretiska genomgångar

·         Egna arbeten om artiklar

·         Söka egen information till uppgifter

·         Studifilmer

·         Laborationer

·         Rapportskrivning

BEDÖMNING

·         Inlämningar, prov och under laborationer. Man kan även visa kunskapen under lektionerna.

 

 

PLANERING 07a & 07b: Finns i classroom 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: