Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva argumenterande text

Skapad 2020-08-17 10:56 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Svenska
Detta moment tränar er kommunikativa förmåga att skriva. Ni kommer löpande under läsåret få träna er på olika textgenrer.

Innehåll

Mål för godkänt:

  • Skriva en argumenterande text. 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
    Sv  E 9
  • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
    Sv  E 9

Matriser

Sv
Skrivande

Skriva en argumenterande text

F
E
C
A
Att skriva inom genren
Din förmåga att skriva olika texttyper.
Du har inte lämnat in något. Texten har för många brister.
Du skriver på en godtagbar nivå. Du gör ett försök att hålla dig inom genren med inledning, argument och avslut.
Du skriver på en god nivå. Du behärskar genren till viss del.
Du skriver på en mycket god nivå. Du behärskar genren väl.
Språk och ordval
Din förmåga att uttrycka dig varierat.
Du behöver öva mer på att uttrycka dig varierat och binda ihop din text.
Du skriver med enkelt ordförråd. Din textbindning är enkel men fungerar.
Du skriver med viss språkvariation och ibland med träffande ordval. Din textbindning är utvecklad.
Du skriver med god språkvariation och träffande ordval. Din textbindning är välutvecklad.
Språkformalia
Din förmåga att följa språknormerna.
Du behöver öva på formalia som ex interpunktion, stor/liten bokstav och styckesindelning.
Du visar grundläggande nivå. Det förekommer felaktigheter inom ex stor/liten bokstav, punkt, kommatecken, som ibland stör flytet i texten.
Du visar god nivå. Det förekommer en del felaktigheter i ex stor/liten bokstav, punkt och kommatecken.
Du visar mycket god nivå. Det förekommer mycket få felaktigheter i ex stor/liten bokstav, punkt och kommatecken.
Stavning
Din förmåga att skriva texter med korrekt stavning.
Du behöver öva mer på korrekt stavning.
Du skriver med relativt stor korrekthet när det gäller stavning.
Du skriver med stor korrekthet när det gäller stavning.
Du skriver med mycket stor korrekthet när det gäller stavning.
Gestaltande beskrivningar
Din förmåga att skriva en text med gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller få beskrivningar som är väldigt enkla och inte gestaltande.
Din text innehåller en del gestaltande beskrivningar och försök till utvecklande beskrivningar finns.
Din text innehåller relativt utvecklade beskrivningar. Din text förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser.
Din text innehåller utvecklade och varierande beskrivningar. Din text förmedlar, tolkar och reflekterar upplevelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: