Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och kartkunskap åk 2-4

Skapad 2020-08-17 11:15 i Magra skola Alingsås
Kartkunskap, Sveriges landskap, namngeografi, svenska natur- och kulturlandskapet
Grundskola 3 – 4 SO (år 1-3) Geografi
Vi ska läsa om vårt land Sverige och om kartans tecken och färger. Vi ska lära oss om hur det ser ut i olika delar av landet, var människor bor och vad man i huvudsak livnär sig på. Vi ska också lära oss om Sveriges namngeografi.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar utveckla sin förmåga att

Innehåll

Vi ska läsa om

 • de svenska natur- och kulturlandskapen samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • fördelningen av Sveriges befolkning, samt orsaker och konsekvenser av denna.
 • kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. 
 • hur en kompass fungerar och används.
 • Sveriges landskap och orter, berg, hav och vatten.
 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

 • lära dig använda och förstå olika slags kartor samt använda kompassen.
 • använda Google earth.
 • lära dig namn och läge på landskap, orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • få jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Sverige
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på Internet och diskutera olika källors användbarhet
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • få genomgångar och arbeta både enskilt och i grupp
 • titta på filmer om Sverige.

Bedömning 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap.
 • din förståelse och din kunskap att använda en kompass.
 • visa dina kunskaper om Sveriges landskap, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten.
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet.
 • jämföra var och hur människor lever och arbetar i de olika delarna av vårt land.
 • använda litteratur och media för att söka kunskap och kritiskt granska din information.
 • använda och förklara ord inom arbetsområdet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: