Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

täljprov ÄGG

Skapad 2020-08-17 11:01 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 6 – 0 Slöjd
Du skall utföra ett praktiskt täljprov i träslaget Lind. du kommer att se en instruktionsfilm på din dator filmen har du tillgång till under hela testet så att du vet vad du skall göra.

Innehåll

Titta på filmen och där efter utför samma sak själv, ju mer självständigt du arbetar desto bättre. detta test innehåller de olika täljteknikerna vi testade i femman när du gjorde din gubbe. när du tycker att du gjort så bra du kan så visar du läraren, sedan kan du om du vill sandpappra och måla ägget.

du skall även dokumentera hur du gjort och varför, vad var lätt/svårt, blev det som du tänkt dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: