Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur i närmiljön

Skapad 2020-08-17 11:14 i Tornhagsskolan Linköping
Arbete med växter och djur i närmiljön
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Arbete med växter och djur i närmiljön.

Innehåll

Undervisningens innehåll och arbetssätt: 

- gå igenom och arbeta med enkla näringskedjor. 

- Naturruta

- Undersöka olika sorters blommor, träd och svampar med hjälp av exempelvis naturobservationer, elevnära läromedel (flora/svampböcker NO-puls läsebok mm.), diskutera pedagogiska filmer, skapa gemensamma tankekartor och venn-diagram etc. 

- Undersöka olika sorters däggdjur, fåglar, insekter och fiskar genom att observera, namnge, sortera och jämföra deras egenskaper (skillnader/likheter). 

 

Ämnesspecifika mål: Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Genomföra systematiska undersökningar i biologi. 

 

Examination: pedagogen observerar elevens arbete och delaktighet under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: