Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas Tid Åk8

Skapad 2020-08-17 11:15 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi ska nu ta oss an världen från 1700 till början av 1900-talet. Vi kommer att studera en period då vi går från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, från kungamakt till folkmakt, där tankar på individens frihet, demokrati och mänskliga rättigheter växte fram. Detta var starten på en utveckling som ledde fram till dagens moderna samhälle

Innehåll

Revolutionernas tid Åk8 v.34-39

Syfte och förmågor:

 • Att lära dig mer om hur upplysningen förändrade livet för de som levde under den här tiden.
 • Att se vilka politiska förändringar (revolutioner) som blev en konsekvens av upplysningsidéerna.
 •   Att lära dig mer om orsaker och konsekvenser till revolutionerna under 1700-talet och 1800-talet.
 • Att lära dig mer om hur revolutionerna startade, viktiga händelser, gestalter och möten, samt hur människornas sätt att leva förändrades
 • Att lära dig mer om hur historia kan användas i olika syften
 •  Att granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap och tex dra slutsatser om människors levnadsvillkor
 •  Att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Arbetssätt:

 • NE-kurs Historia 6.1, 6.2, 6.3
 • Lärarledda genomgångar
 • Filmer från sli, NE avsnittens underrubriker.
 • Arbete i grupp och enskilt med den historiska modellen: orsaker - händelseförlopp – konsekvenser. Samband – likheter och skillnader
 • Källövningar 
 • Historiebruk – att använda historia

Centralt Innehåll/mål efter avslutat arbetsområde:

Det här arbetsområdet kommer att delas in i delarna:  

Upplysningstiden 1715-1789 (NE 6.1)

Politiska revolutioner (NE 6.2) (Historieboken sid 119-143)

*Det amerikanska frihetskriget/amerikanska revolutionen 1776-1783

*Den Franska revolutionen 1789-1815

Jordbrukets revolution och den Industriella revolutionen ca 1760-1840 (NE 6.3) (Historieboken sid 101-117)

Efter avslutat arbetsområde har du kunskaper om: Kan Trump göra vad han vill? Hur blev det såhär? Vilka är orsakerna till och konsekvenserna (följderna) av de tre revolutionerna? Hur förändrades levnadsförhållandena och människornas vardag för olika grupper som t ex män, kvinnor, borgare, bönder, adel, fattiga, rika, slavar, ursprungsamerikaner. Vilka viktiga händelser och personer ledde fram till att allt förändrades? Vilka ord och begrepp behöver du använda för att förklara alla dessa orsaker, händelser och konsekvenser? (se lista) Vilka källor är trovärdiga och användbara för att resonera och dra slutsatser om vad som egentligen hände?

Viktiga ord Det amerikanska frihetskriget/amerikanska revolutionen: Boston tea party,m koloni, råvara, rösträtt, självständighet, George Washington, kolonialism, tull, Revolution, Abraham Lincoln, plantage, förbundsstat, kongressen, ursprungsamerikaner/befolkning, sjuårskriget, slavar

Viktiga ord Den Franska revolutionen: Enväldig, terror, Napoleon Bonaparte,  Ludvig XVI och Marie-Antoinette,  Elba, Waterloo, Saint Helena, februarirevolutionen, Parlament, Privilegium, Stånd, diktatur, militärkupp, nationalism, gods, adel, Bastiljen, medborgare, bönder, Code Napoleon,  deklaration om de mänskliga rättigheterna, eden i bollhuset, frihet-jämlikhet-broderskap, jakobiner, nationalförsamlingen, skräckväldet

Viktiga ord Jordbrukets revolution och den Industriella revolutionen: Ångmaskin, spinning Jenny, modernisering, Industrialism, stål, löpande band, telegrafi, naturaförmån, täppa, fabrik, urbanisering, arbetskraft, arbetsmiljö, befolkningsökning, järnväg, kapital, marknad, potatis, råvara, skifte, skogsindustri, smittkoppsvaccin, stenkol, stål, tuberkulos, ull, verkstadsindustri,

Utvärderingsformer: Löpande bedömning sker genom arbetets gång genom muntliga diskussioner och skriftliga uppgifter. Skriftligt prov v.39 på franska och amerikanska revolutionen. Skriftlig uppgift industriella revolutionen.

Att göra i detalj:

V34. Introduktion mål för året. NE kurs 6.1 upplysningen. Frågor ”minns du”  a,b,c. Diskussion i grupper om upplysningstankarnas påverkan på samhället

NE kurs 6.2 Politiska revolutioner. Läs texten och gör quiz samt arbeta med begreppen till avsnittet. Film amerikanska revolutionen (NE) arbete med text och frågor minns du Amerikanska revolutionen

V.35. Film+genomgång Franska revolutionen. Arbeta med minns du frågorna Franska revolutionen” Gör källuppgiften i NE

V.36. Latinamerika+amerikanska frihetskriget minns du frågor. Arbeta med analysuppgiften orsak-förlopp-konsekvens i NE

V.37: Film industriella revolutionen, Arbeta med minns du frågor.  Gör uppgiften bildanalys

V.38: Fortsätt arbeta med minns du frågorna industriella revolutionen. 

V.39: Film industriella revolutionen uppfinningar. Gör diskussionsuppgifterna uppfinningar, en ny uppfinning. Skriftligt Prov

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: