Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling och anpassning

Skapad 2020-08-17 11:08 i Kungsbergsskolan Linköping
livets utveckling och anpassningar i naturen.
Grundskola 4 – 6 Biologi
I det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om livets utveckling. Vad var det första livet på jorden? Vem var Charles Darwin? Vad är gener för någonting? Hur kommer det sig att vi har olika arter på jorden?

Innehåll

Mål/syfte:

Målet i det här arbetsområdet är att vi ska lära oss om livets utveckling. Vart livet började och varför livet på gjorden har utvecklats som det gjort. Vi ska också lära oss några djurgrupper och några djur som tillhör de här grupperna.

Viktiga begrepp:

Se begreppslista.

Så här arbetar vi:

* Läs och arbetsboken: Koll på NO 6.

* Arbetsblad, filmer och bilder.

* enskilt och arbete i grupp.

* gemensamma diskussioner.

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

* Du kommer att få visa vad du kan under lektionstid.

* genom gemensamma diskussioner i helklass och i grupp.

* Du kommer också få skriva ett skriftligt prov om livets utveckling och anpassning.

 

Vi kommer att lära oss om evolution och Charles Darwin. Arv, gener och miljö. Vi läser översiktligt om livets utveckling med olika arter på jorden samt om vilka anpassningar som djur och växter gör för att överleva.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Livets utveckling och anpassning

------------------->
----------------------->
------------------------->
Kunskaper
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag har grundläggande kunskaper i biologi och visar det genom att ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop inom biologin.
Jag har goda kunskaper i biologi och visar det genom att ge exempel och förklara hur saker hänger ihop inom biologin.
Du har mycket goda kunskaper i biologi och visar det genom att ge exempel och förklara på ett utvecklat sätt hur saker hänger ihop inom biologin.
Begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag använder biologins begrepp ibland.
Jag använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Jag använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Livets utveckling
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag kan berätta om livets utveckling. Vart livet började och hur livet anpassar sig till de miljöer de lever i.
Jag kan berätta om livets utveckling och se samband mellan hur olika organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Jag kan berätta om livets utveckling och se mönster mellan hur olika organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Naturvetenskapliga upptäckter
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Jag kan berätta om vem Charles Darwin är och hur hans teori påverkar människan.
jag kan berätta på ett bra sätt om vem Charles Darwin va och hur hans teori påverkar människan.
Jag kan berätta på ett väldigt bra om vem Charles Darwin va och hur hans teori påverkar människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: