Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7 Svenska: Pedagogisk planering, Berättande text

Skapad 2020-08-17 11:08 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsa och skriva: Berättande text

Innehåll

Mål

Utveckla förmågan att

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- läsa och analysera skönlitterära texter

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Innehåll/Arbetssätt

 • Genomgångar av berättelsens texttypiska drag; innehåll och struktur.
 • Övningar i att läsa, förstå, tolka och analysera berättelser.
 • Övningar i att föra muntliga och skriftliga resonemang.
 • Övningar i att skriva gestaltande.
 • Övningar i kortskrivande.  

 

Studiematerial

Fixa texten 1, Svenska Direkt, Studi.se, Digilär, Textutdrag, Filmklipp

 

Examinationsform

- Skriva en egen berättelse.

- Ge respons.

- Bearbeta din egen text utifrån respons.

 

Bedömning

Din förmåga att:

- skriva en egen berättelse som följer dramaturgikurvan (ineldning, händelser, konflikt/problem och lösning).

 

- skriva målande, dvs. med levande miljö- och personskildringar genom bl.a sinnesintryck, inre monolog, gestaltning och beskrivande adjektiv.

- skriva en text med korrekt styckesindelning, dialogform och skiljetecken.

- granska din text och göra den bättre.

- granska en kompis text och tala om vilka förbättringar som kan göras, både innehåll och språk.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: