Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-20, åk 8 franska, Chouette B kap. 16-19

Skapad 2020-08-17 11:09 i Britsarvsskolan Falun
Repetera verblära, vanliga verb i presens, skriva brev om sig själv, dataord, formulera frågor, franska alfabetet, futur med aller, berätta om familj och transportmedel. Verblära i Chouette B, Kap. 2-5 i Chouette C, vecka 1-8 vt-16.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Målen är att kunna skriva vykort från olika länder,kunna berätta om aktiviteter olika veckodagar,repetera namn på länder, språk och nationalitet, kunna ordningstal, kunna tala om väderlek och berätta om aktiviteter vid olika årstider.Omfattar kap. 16-19 i läromedlet Chouette B, v. 34-43.

Innehåll

Arbetssätt: Vi arbetar med ordkunskap och fraser i klassen, parvis och repeterar tillsammans samt hemma för att befästa kunskaperna. Merparten av stoffet finns i läromedlet, men varvas också med  filminslag,  aktuell information som berör områdena för att utvidga kunnandet i målspråket. Skriftliga uppgifter varvas med dialoger, gruppredovisningar och muntlig aktivitet i klassrummet, ibland uttalsträning av speciella språkljud i franskan.

Bedömning sker av läxor, muntlig aktivitet i klassrummet och dialoger i grupper, skriftliga arbeten, grammatisk korrekthet och förmåga att använda sig av inlärda kunskaper för egna, mer fria arbeten inom kända områden. Sammanfattande, diagnostiskt prov ges i slutet av perioden på baskunskaper. Eleverna får skriva en utvidgad text om sin fritid och senare om typiska aktiviteter under olika årstider. Man får också förbereda dialoger om att stämma träff som spelas upp i klassrummet.

Matriser

M2
Moderna Språk 7-9, franska.

E
C
A
Läsa
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter.
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang t.ex. internet och andra medier.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta relevanta detaljer i texter.
Eleven kan med hjälp av språkliga strategier förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta relevanta detaljer i texter.
Att kunna använda lexikon.
Eleven förstår hur ett lexikon är uppbyggt.
Eleven kan oftast välja rätt ord till rätt sammanhang.
Eleven använder lexikon med stor säkerhet.
Skriva
Att kunna skriva texter i olika former.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och i huvudsak sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt begripligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att kunna anpassa skriftspråket efter syfte och mottagare.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att lära sig olika grammatiska strukturer i målspråket.
Eleven är medveten om korrekta grammatiska strukturer och kan i viss mån tillämpa dem.
Eleven kan relativt väl använda grammatiska strukturer.
Eleven kan väl använda grammatiska strukturer.
Muntlig produktion
Att göra sig förstådd i tal.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig varierat, tydligt och sammanhängande.
Att föra en dialog.
Eleven uttrycker sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttal och intonation.
Eleven behärskar basala uttalsregler och talar tydligt.
Eleven uttrycker sig i huvudsak flytande.
Eleven har ett bra uttal och en god intonation.
Lyssna och förstå
Att förstå talat språk från läraren, hörövningar och pararbete i klassrummet.
Eleven kan förstå det mest väsentliga innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå såväl helhet som väsentliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Att förstå ord i t.ex. film och sånger.
Eleven kan uppfatta enkla ord i sammanhanget
Eleven kan uppfatta det huvudsakliga innehållet.
Respons
Eleven kan visa med ord och mimik att man förstått innehållet.
Eleven kan ge kortfattade redogörelser av innehållet.
Eleven kan ge utvecklade redogörelser av innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: