Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i mattelandet

Skapad 2020-08-17 11:16 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Matematik
Vi kommer under ditt år i förskoleklass att arbeta med matematik genom att se på Livet i mattelandet och arbeta med kapitlen i arbetsboken med samma namn.

Innehåll

Välkommen till landet där matematiken betyder allt! I bråktemplet möter vi den gamla mästaren Nin Ja, som löser invånarnas bråkproblem med sitt svärd. I sifferverkstan jobbar siffermekarna Primus och Zero, som lagar och tillverkar alla tio siffror och bygger hur stora tal som helst. I räknebageriet kämpar bagaren Bullino för att få ihop korrekta uträkningar till sina kunder, medan stammisen Janis tar varje tillfälle i akt att stoppa ett bakverk i munnen. Till Geometribanken kommer alla som behöver en speciell geometrisk form.

 

Innehåll

I varje kapitel är det fokus på siffror, tal och olika matematiska begrepp, matteord. Vi kommer att se på avsnitten i Livet i mattelandet och arbeta med kapitlen i arbetsboken. Vi kommer också att göra gruppövningar, både inne och ute där du får samarbeta med andra. Några av sakerna vi kommer att arbeta med är: 

 • talen 1-20
 • Likheter och olikheter
 • Sortering
 • större än och mindre än
 • hälften och dubbelt
 • femkompisar
 • jämna tal
 • udda tal
 • väga
 • mäta
 • tiokompisar
 • tiotalsövergångar
 • positionssystemet

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: