Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2020-08-17 11:17 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi lever i ett demokratiskt samhälle med allt vad det innebär i form av rättigheter och skyldigheter. Vi har rätt att uttrycka oss i stort sett hur vi vill i både tal och skrift, så länge vi inte kränker någon annan människa eller folkgrupp. Under arbetets gång kommer du att fördjupa dig i vad demokrati innebär och hur Sveriges demokrati fungerar. Du kommer även att få pröva på att framföra dina åsikter på olika sätt, en viktig demokratisk rättighet.

Innehåll

Syfte

 • Se kopplingar till läroplanen

 

Centralt innehåll

 • Se kopplingar till läroplanen

 

Arbetssätt

 • Du läser/lyssnar på texter i läromedlet Samhällskunskap 8 Fundament
 • Du tittar på filmer från Studitittar och Studi och arbetar med Quiz
 • Du arbetar med Kahoot
 • Du funderar enskilt samt diskuterar det vi lär om både i såväl mindre som större grupp (EPA)
 • Du skriver mindre inlämningsuppgifter enskilt

Arbetsgång

 • Arbestområdet är indelat i olika temaområden: Det svenska statssicket, Grundlagar, Val i Sverige/regeringsbildning, Vem bestämmer vad i Sverige,Hur du kan påverka samhället och poitiken

 

Bedömning

 • Skriftliga inlämningsuppgifter/förhör under arbetets gång
 • Prov i slutet av arbetsområdet
 • Din muntliga aktivitet såväl enskilt som i grupp under arbetets gång

 

 Tidsperiod

 • v. 34-37 (preliminärt)

 

 

 

Uppgifter

 • EU

 • Kommun och region

 • Prov 16/9

 • Läxförhör 2 september

 • Instruderingsuppgifter till Fundament samhällskunskap 8

 • Powerpoint: riksdagspartierna/partiledarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: