Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-08-17 11:26 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundsärskola 5 Samhällsorienterande ämnen
Norden I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Innehåll

Våra grannar i Norden

Vad ska vi lära?

 • Du ska få lära dig namnen på Nordens länder, var de ligger och viktiga städer, öar, vatten och berg.
 • Du ska få träna på att titta i en kartbok och söka reda på olika länder och platser.
 • Du ska få använda jordgloben för att skapa dig förståelse för var på jordgloben Norden och Sverige ligger.
 • Fördelningen av Nordens befolkning och fördelningen inom de olika länderna (stad/landsbygd).
 • Du lär faktakunskaper såsom huvudstäder, befolkning, språk, naturtillgångar och hur naturen ser ut i de nordiska länderna. Vi pratar och funderar på skillnader och likheter.
 • Olika viktiga ord och begrepp.    

Hur ska vi lära?

Vi kommer att arbeta med våra Geografiböcker och  bland annat läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i grupp. Vi kommer även titta på Geografens testamente och diskutera dess innehåll.

 

Som lärobok använder vi: Puls Geografi. 

Vi kommer att fördjupa våra kunskaper inom ämnet Geografi, vi kommer att arbeta på ett varierat sätt för att befästa kunskaperna

 

Arbetssätt:

 

 1. Arbeta utifrån läromedlet, Grundboken Geografi.
 2. Se korta faktafilmer om de olika länderna och även Geografens testamente. Vi kommer sedan diskutera, problematisera och reflektera över innehållet.
 3. Skriva faktatexter och svara på frågor kopplade till lästa sidor. Frågor som stärker elevernas läsförståelse.
 4. Arbeta i grupparbete.
 5. Arbeta enskilt med faktatexter och frågor.
 • Träna olika ord och förstå begrepp som används i ämnesområdet.
    Bedömning:
 • I vilken mån du medverkar i att använda kartor och andra källor.
 • I vilken mån du medverkar till samtal och funderingar kring skillnader och likheter inom området.
 • Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda kartor och andra källor på ett delvis fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  A 6

Matriser

SO
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartor
Eleven kan *medverka* i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett *delvis fungerande* sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan använda kartor och andra källor på ett *väl fungerande* sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
Ord, begrepp och symboler
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda flertalet ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser
Norden
Eleven kan använda *enstaka* faktakunskaper om Nordens länder huvudstäder, sjöar, vatten, berg, befolkning, språk, naturtillgångar och hur naturen ser ut i de nordiska länderna. Eleven ser även *enstaka* skillnader och likheter.
Eleven kan använda *några* faktakunskaper om Nordens länder huvudstäder, sjöar, vatten, berg, befolkning, språk, naturtillgångar och hur naturen ser ut i de nordiska länderna. Eleven ser även *några* skillnader och likheter.
Eleven kan använda faktakunskaper om Nordens länder huvudstäder, sjöar, vatten, berg, befolkning, språk, naturtillgångar och hur naturen ser ut i de nordiska länderna på ett väl *fungerande sätt*. Eleven kan även se *flertalet* skillnader och likheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: