Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna - Kristendom, judendom och islam

Skapad 2020-08-17 11:22 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering för religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad är religion? De tre religionerna kristendom, judendom och islam kallas för de Abrahamitiska religionerna och är tre av våra världsreligioner. De har mycket gemensamt men det finns också skillnader. Det ska du få lära dig lite om. Dessutom ska du få lära dig lite om de tre religionernas viktigaste texter, högtider och traditioner.

Innehåll

Innehåll:
Arbetsområdet handlar om vad religion är och vad människor tror på. Vi kommer att arbeta med de tre
religionerna kristendom, judendom och islam och lyfta 

 • varför religion finns och vad det tjänar för syfte
 • viktiga platser och byggnader
 • tankar om rätt och fel
 • att känna till skillnader och likheter i de olika religionerna.
 • högtider och symboler 
 • berättelser från de olika religionerna.

 

Arbete:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Titta på film och bildspel
 • Läsa texter och svara på frågor

 

Bedömning:

 • Ditt aktiva deltagande i klassrummet
 • Dina skriftliga svar i olika uppgifter

Vad ska du visa:

Du ska visa att du kan;

 • fakta (symboler, riter, högtider, namn, platser mm) och använda den när du pratar eller skriver.
 • förstå och använda olika begrepp.
 • göra jämförelser och se likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
 • se olika perspektiv, t ex uppfattningar från någon som är troende och någon som inte är det, eller mellan olika religioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: