Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 2

Skapad 2020-08-17 11:25 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Matematik årskurs 1 Olovslundsskolan/Nockebyhovsskolan
Grundskola 2 Matematik
Har du tänkt på att matematiken finns överallt runt omkring oss? Tänk dig att du har 5 kulor och din kompis har dubbelt så många kulor. Hur många kulor har ni tillsammans?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med talen 0-1000, tallinjen, matematiska begrepp. Räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division och sambandet mellan dessa. Uppställning i addition och subtraktion med växlingar. Hela klockan, mätning av tid, tiotalövergångar i addition och subtraktion, positionssystemet, problemlösning, bråk, geometri och datalogiskt tänkande. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i böckerna Favoritmatematik 2A och 2B, arbeta laborativt och digitalt. 

 

Vad ska du lära dig?

Se tillhörande matris för årskurs 2. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kommer få visa att du lärt dig genom att lösa skriftliga och muntliga bedömningsuppgifter.

 

Uppgifter

 • Matteläxa s. 156 - 157

 • Matteläxa s. 148 - 149

 • Matteläxa v.17

 • Matteläxa v. 16

 • Matteläxa v.16

 • Matteläxa v.13

 • Matteläxa v.12

 • Matteläxa v.11

 • Matteläxa v. 8

 • Matteläxa v.7

 • Matteläxa v.6

 • Matteläxa v.5

 • Matteläxa

 • Matteläxa

 • Matteläxa

 • Matteläxa

 • Matteläxa

 • Matteläxa till v.37

 • Matematikläxa

 • Matematikläxa

 • Matematikläxa

 • Matematikläxa

 • Matematikläxa

 • Matematikläxa

Matriser

Ma
Matematik åk 2

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Matematiska problem
 • Ma   3
Du är ganska säker på att visa hur du har löst ett matematiskt problem genom att rita eller skriva lösningen.
Du är säker på att visa hur du har löst ett matematiskt problem genom att rita eller skriva lösningen. Du är ganska säker på att avgöra om din lösning är rimlig.
Taluppfattning
 • Ma   3
Du har ganska god taluppfattning, inom talområdet 0-100, och kan visa det genom att lösa uppgifter där du delar upp tal och anger talets grannar.
Du har god taluppfattning, inom talområdet 0-100,och kan visa det genom att lösa uppgifter där du delar upp tal och anger talets grannar.
Tal i bråkform
 • Ma   3
Du är ganska säker på tal i bråkform. Du kan dela upp helheter i olika delar och du kan jämföra de olika delarna och berätta vilken del som är minst/störst.
Du är säker på tal i bråkform. Du kan dela upp helheter i olika delar och du kan jämföra de olika delarna och berätta vilken del som är minst/störst.
Geometriska objekt
 • Ma   3
Du är ganska säker på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, kon, klot, rätblock, kub och du kan beskriva dem.
Du är säker på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, kon, klot, rätblock, kub och du kan beskriva dem.
Lägesord
 • Ma   3
Du är ganska säker på lägesorden framför, bakom ovanpå, överst, underst, bredvid, till höger och till vänster och kan använda dem för att beskriva ett objekts läge.
Du är ganska säker på lägesorden framför, bakom ovanpå, överst, underst, bredvid, till höger och till vänster och kan använda dem för att beskriva ett objekts läge.
Proportionella samband
 • Ma   3
Du är ganska säker på proportionella samband, hälften/dubbelt.
Du är säker på proportionella samband, hälften/dubbelt.
Huvudräkning
 • Ma   3
Du är ganska säker på huvudräkning när du räknar med addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom talområdet 0-20 exempelvis: 8+5= 13 14-6= 8
Du är säker på huvudräkning när du räknar med addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom talområdet 0-20 exempelvis: 8+5= 13 14-6= 8
Skriftliga räknemetoder
 • Ma   3
Du är ganska säker på att addera och subtrahera i talområdet 0-100 med hjälp av skriftliga räknemetoder.
Du är säker på att addera och subtrahera i talområdet 0-100 med hjälp av skriftliga räknemetoder.
Likhetstecknets betydelse
 • Ma   3
Du är ganska säker på likhetstecknets betydelse vid exempelvis: 18=_+ 15
Du är säker på likhetstecknets betydelse vid exempelvis: 18=_+ 15
Enheterna tid, längd, vikt och volym
 • Ma   3
Du är ganska säker på att lösa uppgifter som handlar om enheterna; tid, vikt, längd och volym.
Du är säker på att lösa uppgifter som handlar om enheterna; tid, vikt, längd och volym.
föra och följa matematiska resonemang
 • Ma   3
Du är ganska säker på att föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultatets rimlighet.
Du är säker på att föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultatets rimlighet.
föra och följa matematiska resonemang
 • Ma   3
Du är ganska säker på att föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder.
Du är säker på att föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: