Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 Tal

Skapad 2020-08-17 11:40 i Testskolan Öckerö Öckerö
Tal Kapitel 1 - Matte Direkt åk 7
Grundskola 7 Matematik
Talet 7 anses vara ett mystiskt tal och dyker upp i många sammanhang: * de sju underverken * veckans sju dagar * den sjuarmade ljusstaken * snövit och de sju dvärgarna Känner du till fler sammanhang där talet sju ingår?

Innehåll

Tal

I vårt talsystem, tiosystemet, har vi 10 siffror och med dessa siffror kan vi skriva oändligt många tal. Talet 8 kan vara både en siffra och ett tal medan 87 är ett tal som består av två siffror. Under veckorna 35-40 kommer vi att arbeta med kapitel 1.

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment: 

 • om olika talsystem
 • hur vårt talsystem är uppbyggt
 • om delbarhet och om att faktorisera tal
 • att använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten 
 • att räkna med de fyra räknesätten   
 • om tal skrivna i decimalform
 • multiplicera och dividera med 10,100 och 1000 
 • att avrunda tal
 • att göra överslagsräkning

 

Begrepp att lära:

tal, siffra, tiosystemet, platsvärde. addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, produkt, division, täljare, nämnare, delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatta tal, multipel, primtalsfaktor, faktorträd, kvot, tallinje, decimalform, bråkform, avrundning, avrundningssiffra, närmevärde, överslagsräkning.

 

Vi kommer att:

 • ha muntliga gemensamma genomgångar
 • diskutera och resonera, parvis, i grupp och gemensamt
 • arbeta i läroboken både enskilt och gemensamt

 

Du kommer få möjligheter att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande på lektioner
 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
 • två skriftliga eller muntliga delprov i slutet av perioden

7A 7E Prov: 1/10 del 1, 2/10 del 2.

7B 7D Prov: 1/10 del 1, 2/10 del 2.

7C 7D Prov: 1/10 del 1, 2/10 del 2.

 

Veckobeting

I länken nedan hittar ni elevernas veckoplanering. Ni hittar även en läsårsöversikt  i slutet av dokumentet. 

https://docs.google.com/document/d/1PUPJGkLU6ZQrHoASLrWrvCKrJ8rTl5FjZRBNd_GNt-I/edit?usp=sharing

 

Filmer som förklarar om du har kört fast:

Begrepp: https://youtu.be/AoanqibArgY

multiplikation: https://youtu.be/n9Qvi_stW30 

division: https://youtu.be/FjxcV2VWupw 

Primtal: https://youtu.be/3T1ucGHuBBs?list=PLshJtXCW6HtXaKEh4Xu_U2DOFBEXU6f5o  

Decimaltal: https://youtu.be/MEjvimRRtRM 

Multiplikation och division med 10, 100, 1000: https://youtu.be/aJBSSNqN37Y 

Avrundning: https://youtu.be/fuUSCTPXEMw https://youtu.be/FYXiYuIMSOY 

Överslagsräkning: https://youtu.be/AwTiROdyDgo 

 

Här kan du hitta fler filmer:

http://mattemedmackan.blogspot.com/

eller så söker du på youtube efter det du behöver hjälp med!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

E
D
C
B
A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: