Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vårterminen årskurs 6 - del 2

Skapad 2020-08-17 12:07 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 6 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Du ska efter arbetet kunna:

Läsa
* läsa och tolka olika typer av poetiska texter,
* urskilja några sätt som poetiska texter kan vara uppbyggda på.

Skriva
* planera och skriva en poetisk text,
* använda ett målande språk när jag skriver.

Tala
* muntligt framföra min egen eller någon annans poetiska text.

 

Undervisning/arbetssätt
Vi kommer att träna förmågorna genom att:
* arbeta med Knockad Romeo och uppgifter kopplade till den,
* läsa olika typer av poetiska texter från skilda tider och platser, enskilt och i liten grupp,
* träna på att tolka texternas innehåll,
* skriva en poetisk text genom att använda stödstrukturer " Poesihjärtat",
* träna oss att framföra en poetisk text muntligt inför våra klasskamrater.

 

Elevinflytande
Du får vara med och komma med förslag hur redovisningen ska ske, samt komma med förslag på hur du ska lära dig.

 

Bedömning
Vi kommer bedö
ma hur du:
* läser och förstår olika poetiska texter,
* skriver poetiska texter,
* framför en poetisk text muntligt.

 

Bedömning kommer att ske:
* när vi har genomgångar och diskussioner,
* när du arbetar i grupp och enskilt,
* när du redovisar skriftligt och muntligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: