👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa (åk 5)

Skapad 2020-08-17 12:26 i Skederids skola Norrtälje
Ett arbetsområde i geografi med fokus på Europa.
Grundskola 5 – 6 Geografi SO (år 1-3)
Geografi är ett brett ämne. Vi kommer att fokusera på Europa och begrepp som hör till natur- och kulturlandskapet.

Innehåll

Undervisning/arbetsformer

Du kommer att lära dig om natur- och kulturlandskap, öva på begrepp (ord) som är bra att förstå inom geografi samt hur du kan läsa av olika kartor för att få information.

Vi använder oss av läromedlet "Koll på Geografi 5", kartboken, tv-serien Geografens testamente samt Bingel.

Kapitel 1: Kartor

Kapitel 3: Naturlandskapet

Kapitel 5: Gränser och regioner

Kapitel 6: Befolkning

Du kommer att självständigt eller i grupp arbeta med ett häfte med olika typer av frågor på texten i läroboken. Det är faktafrågor,  diagram, namngeografi och frågor  där du får tänka till själv. Finns det tid gör du även frågorna som är markerade med x-tra.

Vi kommer att gå igenom det viktigaste från boken och även se en del faktafilmer.

Viktiga begrepp som du ska lära dig är:

 • Kartan; gradnät (längdrad, breddgrad),kartprojektion, tematiska kartor, GPS, GIS
 • Bergsområde; bergskedja, klimat, tundra  
 • Låglandsområde; tundra, tajga, lövskog, slätter
 • Kustområde; fiske, turism
 • Havsområden; innanhav, bräckt vatten, avrinningsområde, medelhavsklimat, ebb/flod, tidvatten
 • Gränser; förändrats, nya länder, var de går?
 • Regioner; Västra Europa, Östra Europa, Balkanhalvön, Baltikum, Norden, EU
 • Befolkning; tätbefolkat, glesbefolkat, urbanisering, immigration, emigration, migration
 • Namngeografi; länder, huvudstäder, innanhav, floder, bergskedjor mm.

 

Bedömning

Du visar vad du lär/lärt dig genom att aktivt delta vid genomgångar och diskussioner. Du visar även din kunskap genom utföra skriftliga arbetsuppgifterna samt prov. Du visar att du kan resonera kring frågor och dra egna slutsatser.

Då arbetsområdet täcker upp många av kunskapskraven Geografi är det viktigt att du visar dina förmågor.

 

Tid för arbetsområdet.

Vi kommer i huvudsak arbeta från vecka 35 till vecka 43.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

SO Ge
Geografi Europa

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartkunskap:
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  E 6
Du kan ännu inte använda olika slags kartor för att undersöka omvärlden.
Du kan använda olika slags kartor för att på ett ganska bra sätt undersöka omvärlden.
Du kan använda olika slags kartor för att på ett bra sätt undersöka omvärlden.
Du kan använda olika slags kartor för att på ett mycket bra sätt undersöka omvärlden.
Namngeografi:
Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  E 6
Du har ännu inte har grundläggande kunskaper.
Du har har grundläggande kunskaper. Du kan namn och läge på hälften av Europas länder, huvudstäder, några innanhav, floder och bergskedjor.
Du har goda kunskaper. Du kan namn och läge på mer än hälften av Europas länder etc.
Du har mer än goda kunskaper. Du kan namn och läge på så gott som alla länder och dess huvudstäder i Europa. Du kan läge och namn på de stora innanhaven, floderna och bergskedjorna i Europa.
Geografiska begrepp:
Du känner till viktiga begrepp inom natur- och kulturgeografi som; bergs-, låglands-, kust- och havsområde. Gränser, regioner och befolkning (se under innehåll)
 • Ge  E 6
Du kan ännu inte förklara geografiska begrepp.
Du kan med viss hjälp av en vuxen förklara geografiska begrepp.
Du kan förklara de flesta geografiska begrepp.
Du kan använda i stort sett samtliga geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska resonemang:
Du kan förklara samband mellan natur- och kulturlandskap, befolkningens fördelning, naturresurser etc. (Frågor i häftet under rubriken "fundera").
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du kan ännu inte resonera kring samband mellan natur- och kulturlandskap och befolkningens fördelning.
Du kan med viss hjälp av en vuxen resonera kring samband mellan natur- och kulturlandskap och befolkningens fördelning.
Du kan resonera kring flera samband mellan natur- kulturlandskap och befolkningens fördelning.
Du kan resonera på ett självständigt och utvecklat sätt där du förklarar mer komplexa samband mellan natur-, kulturlandskapet, naturresurser och befolkningens fördelning.