Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 9 - Mekanik

Skapad 2020-08-17 12:36 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Fysik
I detta arbetsområde får du möjlighet att jobba vidare med dina kunskaper om krafter. Hur saker och ting rör sig och varför det gör det. T ex fritt fall, luftmotstånd, tröghet

Innehåll

Elevens mål

Kunna, förstå, förklara och utveckla resonemang runt följande:

 • krafter
 • mekanikens gyllene regel
 • rörelse
 • acceleration
 • tröghet
 • fritt fall
 • kaströrelse
 • arbete, effekt och energi

 

Planering

Vecka

 Helklass

Halvklass

Läxor

35

Introduktion

Repetition krafter, hastighet

Boken: s.54–59, 63

 

 

36

Hastighet och tröghet 

Boken s.200–203, 205 (206)                 

Laboration

Veckans moment

37

Repetition s. 200-203, 205

Fritt fall, kaströrelse

Boken: s.208–211

Laboration

Veckans moment

38

Tema

Praktisk fysik

 

Laboration

Veckans moment

39

Arbete och mekanikens gyllene regel

Boken s.220–223

Arbete – effekt och energi

Boken: s.224 – 227

Redovisa från v. 38

 

Veckans moment

40

Repetition

Instuderingsuppgifter

 Prov

 

 

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • Redovisningar, diskussioner och genomgångar
 • Läxor, uppgifter och laborationer
 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik åk 9 - Mekanik

E
C
A
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: