Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler

Skapad 2020-08-17 13:05 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Om man begår ett brott Ieder det oftast till någon form av påföljd, eller straff som man ofta kallar det. Vad händer om man bryter mot en regel? I bland pratar man till och med om osynliga regler, vad menas med det? I det här avsnittet ska du få lära dig om lagar och regler som vi har i Sverige.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska få veta varför vi har lagar och regler. Du ska också få kännedom om viktiga lagar vi har i Sverige och vad som händer om man bryter mot dem.

 

 

 Undervisning

- Genomgångar/Föreläsningar
- Gemensamma diskussioner
- Film
- Arbetsuppgifter
- Vi utgår från läromedlet PULS Samhällskunskap
 
 
Bedömning
Skriftligt prov och muntligt deltagande i diskussioner.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lag och rätt Lärandematris

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
kan beskriva hur lagar skapas och hur de är uppbyggda i vårt samhälle
visar det genom att undersöka hur rättsliga, strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då ... samband inom olika samhällsstrukturer.
kan beskriva skillnaden mellan lag och regel, jag vet var lagarna bestäms och ger ett exempel på vad som händer om man bryter mot lagen. Jag kan ge exempel på viktiga åldrar när det gäller lag och rätt
vet var lagarna bestäms och ger fler exempel på vad som händer om man bryter mot lagen. Jag vet vilka åldrar som gäller när det gäller lag och rätt
vet vilka som stiftar lagarna, hur de bestäms och vilka som blir påverkade.
kan använda begrepp som hör till lag och rätt
kan använda begrepp på ett ... fungerande sätt
kan några begrepp inom lag och rätt. Vet vad de innebär
kan flera begrepp och kan använda dem
kan många begrepp och kan använda dem i rätt sammanhang
vet hur jag som person och som grupp kan påverka olika beslut när det gäller lag och rätt
kan utifrån något givet exempel föra … resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
kan undersöka och beskriva hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar tex domstolen. Jag beskriver hur vi som personer kan påverka vår egna situation.
kan berätta när människor inte har möjligheter att påverka. Kan beskriva några konsekvenser för de som begår brott.
kan förklara vilka konsekvenser brott kan ge för både offer och förövare samt andra i samhället
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: