Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera egen idrott åk 6

Skapad 2020-08-17 13:08 i Jäderfors skola Sandviken
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Arbetet med att planera egen idrott kommer att se annorlunda ut detta år, ni kommer att få öva på att planera era egna lektioner på ett helt annat sätt. Ni kommer ha fler tillfällen att prova er fram och utvärdera efteråt.

Innehåll

Idrott på fredagar åk 6 

Vad ska vi lära oss:

På fredagar kommer åk 6 att, utifrån givna teman, öva på att planera inför samt hålla i egna lektioner i samband med övriga elevers Elevens val. Ni kommer att få lära er om vikten av uppvärmning, vad man ska tänka på när man utövar olika idrotter, är i skogen och utför andra aktiviteter inom-och utomhus.

 

Hur vi ska jobba:

Ni kommer att, i grupper eller par, planera lektioner för övriga i åk 6 samt för de som vill från resten av skolan. Ni får givetvis vara med själva om det passar!

Av mig kommer ni få ett tema på lektionen och frågor i klassanteckningsboken att svara på när ni planerar, samt för att utvärdera lektionerna efteråt. 

I slutet av läsåret kommer ni att hålla i lektioner enskilt. Det kommer att vara samma tema varje vecka tills alla i åk 6 har haft temat en gång, då byter vi tema och så får alla göra nästa tema en gång osv. 

 

I uppgifter kommer temat, upplägget och frågorna för era lektioner ligga.

Temana i höst är följande:

Tema 1 - uppvärmning och lekar utomhus (v35-37)

Tema 2 - uppvärmning och undvika skador vid idrotter utomhus (v38-40)

Tema 3 - allemansrätten och aktiviteter i skogen (v41-43)

Tema 4 - rörelse till musik inomhus och hur man känner sig efteråt (v45-47)

Tema 5 - redskap inne alt. vinteraktiviteter ute - beroende på väder (v48-50)

 

 

Uppgifter

 • Tema 1

 • Tema 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Planera egen idrott åk 6

Jag...

->
->
->
Planerar
Jag lyssnar när min/mina kompis/ar gör en planering tillsammans
Jag deltar när jag och min/mina kompis/ar gör en planering tillsammans
Jag deltar och kommer med egna förslag när jag och min/mina kompis/ar gör en planering tillsammans
Värmer upp
Jag deltar i uppvärmningarna på idrotten innan aktiviteterna börjar
Jag deltar i uppvärmningarna på idrotten innan aktiviteterna börjar och förstår varför det är viktigt att värma upp
Jag deltar i uppvärmningarna på idrotten innan aktiviteterna börjar och förstår varför det är viktigt att värma upp. Jag kan också komma med förslag på passande uppvärmningsövningar till olika aktiviteter.
Deltar
Jag deltar ibland i aktiviteterna som jag eller mina klasskompisar planerat
Jag deltar alltid i aktiviteterna som jag eller mina klasskompisar planerat
Jag deltar alltid i aktiviteterna som jag eller mina klasskompisar planerat och gör mitt bästa
Anpassar
Jag anpassar inte så ofta mina rörelser till aktiviteten och vilka som är med, t.ex. kastar inte bollar för hårt, följer regler, tar det lugnt om mindre barn är med)
Jag anpassar ibland mina rörelser till aktiviteten och vilka som är med, t.ex. kastar inte bollar för hårt, följer regler, tar det lugnt om mindre barn är med)
Jag anpassar alltid mina rörelser till aktiviteten och vilka som är med, t.ex. kastar inte bollar för hårt, följer regler, tar det lugnt om mindre barn är med)
Utvärderar
Jag utvärderar hur våra lektioner gått med enstaka ord som svarar på delar av frågorna.
Jag utvärderar hur våra lektioner gått och använder mig av hela meningar som svarar på frågorna.
Jag utvärderar hur våra lektioner gått genom att använda mig av flera meningar och idrottsorden som står på sidan i klassanteckningsboken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: