Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2020-08-17 13:13 i Nykils skola Linköping
Värdegrund åk1
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Inom arbetsområdet värdegrund kommer vi arbeta med människors lika värde, kamratskap samt normer och regler i skolan och vardagliga sammanhang.

Innehåll

Mål

 • Känna till klassens trivselregler
 • Känna till varför det kan vara viktigt med regler i vissa sammanhang, exempelvis i skolan
 • Veta hur man är en bra kamrat
 • Veta vad mobbning är och hur vi tillsammans kan motverka det
 • Känna till FN och Barnkonventionen och vad de står för
 • Känna till några mänskliga rättigheter samt barns rättigheter

 

Arbetssätt

Du kommer:

 • Få genomgångar
 • Se filmer inom temat värdegrund
 • Diskutera och samtala i grupp och helklass
 • Skriva och rita passande bilder
 • Läsa och lyssna på berättelser
 • Arbeta enskilt och i grupp

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Ge exempel på regler och varför de kan behövas
 • Beskriva hur man är en bra kamrat och hur vi tillsammans kan motverka mobbning
 • Redogöra för några mänskliga rättigheter och barns rättigheter
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: