👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkitektur- och stadsplane historia

Skapad 2020-08-17 13:19 i Gemensamt i Linköping Linköping
Gymnasieskola Arkitektur
Vi inleder kursen Arkitektur Hus med att lära oss att identifiera hus från olika epoker. Vidare kommer vi att titta på stadsplanering ur ett historiskt perspektiv fram till idag.

Innehåll

Vad är en stad? Varför ser den ut som den gör? Vilka stilideal och historiska företeelser har legat till grund för dess utveckling?

Vi kommer att studera i "Så byggdes staden" kapitlen Stadsbyggnad s.13-37, Stadens byggstenar s.30-33 samt Arkitektur s, 79- 121 samt föreläsningar som även kommer att läggas upp i classroom.

Examinationer kommer vara:

 • Hålla en 5-10 min. guidning på utvalt hus i Vasastaden där du berättar för dina klasskamrater hur de kan identifiera från vilken epok huset kommer ifrån.
 • Skriftligt prov där du utifrån foton ska identifiera från vilken epok huset är, redogöra för typiska kännetecken samt kunna sätta in det i sitt sammanhang.

 

Arbetsområdet beräknas vara klart v.40. Fortlöpande information sker i classroom.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om kulturarvet i den byggda miljön.
  Ark
 • Förmåga att använda arkitekturens begrepp, uttryckssätt och verktyg för att beskriva, tolka, värdera och analysera den byggda miljön.
  Ark
 • Centralt innehåll
 • Arkitektur- och samhällsbyggnadshistoria, både nationellt och internationellt.
  Ark  -
 • Den omgivande miljön och dess arkitektur.
  Ark  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur arkitektur och samhällsbyggande genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer av arkitektur genom tiderna och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika typerna. Eleven redogör utförligt och nyanserat för byggplaneringsprocessen samt värderar med nyanserade omdömen förändringsförslag inom byggnads- och samhällsplaneringsområdet. Elevens värdering bygger på en utförlig konsekvensanalys.
  Ark  A
 • Eleven redogör utförligt för hur arkitektur och samhällsbyggande genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer av arkitektur genom tiderna och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika typerna. Eleven redogör utförligt för byggplaneringsprocessen samt värderar med nyanserade omdömen förändringsförslag inom byggnads- och samhällsplaneringsområdet. Elevens värdering bygger på en enkel konsekvensanalys.
  Ark  C
 • Eleven redogör översiktligt för hur arkitektur och samhällsbyggande genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer av arkitektur genom tiderna och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika typerna. Eleven redogör översiktligt för byggplaneringsprocessen samt värderar med enkla omdömen förändringsförslag inom byggnads- och samhällsplaneringsområdet.
  Ark  E