Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skoljoggen och konditionsträning åk 7 och 9 2020

Skapad 2020-08-17 13:21 i Öllsjöskolan Kristianstad
I det här arbetsområdet fokuserar vi på konditionen som en viktig del för hälsan. Vi provar olika konditionspass på idrottslektionerna och förbereder oss inför Skoljoggen.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet fokuserar vi på konditionen som en viktig del för hälsan. Vi provar olika konditionspass på idrottslektionerna och förbereder oss inför Skoljoggen.

Innehåll

Konkretisering av mål

Eleven ska kunna delta i lektioner som syftar till att förbättra elevernas kondition. Eleven ska också kunna sätta upp ett rimligt mål kopplat till genomförande av Skoljoggen, vilket består av en löprunda på 5 km. Efter genomförande av Skoljoggen ska eleven kunna utvärdera sitt resultat mot det uppsatta målet. I utvärderingen ska eleven kunna göra relevanta reflektioner kring det uppsatta målet, hur resultatet av Skoljoggen blev samt hur olika faktorer, som exempelvis kondition, träning och kost, påverkat detta. Eleven ska också ha kännedom om vanliga skador förknippade med konditionsträning, hur man kan förebygga dessa och även veta vilka åtgärder man kan vidta vid skada.

Arbetssätt

Under lektionerna kommer eleverna att få prova på olika konditionsträningspass. Vi kommer att prata om hur olika träningsmetoder påverkar kondition och styrka. Vi kommer också att prata om hur en rimlig målsättning kan se ut för att genomföra Skoljoggen, dvs. att gå/jogga en sträcka om 5 km. Efter genomförandet av Skoljoggen kommer eleverna under lektionstid att få utvärdera sitt mål och resultat. Vi kommer också att gå igenom hur man kan förebygga skador genom t ex uppvärmning och hur man tar hand om vanliga skador i samband med konditionsträning.

Bedömning

Bedömningen görs utifrån elevens deltagande i lektionerna, inlämnad målsättning och utvärdering samt visade kunskaper i omhändertagande av skador.

Uppgifter

 • Målsättning och utvärdering av Skoljoggen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Skoljoggen och konditionsträning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse och uthållighet
Orkar till viss del vara delaktig och genomföra hela lektioner med skiftande innehåll.
Visar en relativt god uthållighet och kan delta under hela lektioner med uthållighetsmoment.
Visar en väl utvecklad uthållighet och deltar aktivt hela lektioner med uthållighetsmoment.
Sätta upp mål
Har på ett i huvudsak fungerande sätt satt upp mål för egen träning och genomförande av Skoljoggen.
Har på ett relativt väl fungerande sätt satt upp mål för egen träning och och genomförande av Skoljoggen.
Har på ett väl fungerande sätt satt upp mål för egen träning och och genomförande av Skoljoggen.
Utvärdera
Eleven utvärderar sin träning och sitt deltagande i Skoljoggen med enkla och till viss del underbyggda resonemang kring exempelvis samband mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa.
Eleven utvärderar sin träning och sitt deltagande i Skoljoggen med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring exempelvis samband mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa.
Eleven utvärderar sin träning och sitt deltagande i Skoljoggen med välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring exempelvis samband mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa.
Förebygga skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med löpning och konditionsträning. Eleven kan ge en enkel beskrivning av hur man tar hand om en skadad person.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med löpning och konditionsträning. Eleven kan ge utvecklade beskrivningar samt visar hur man tar hand om en skadad person.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar samt visar hur man tar hand om flera olika typer av skador.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: