Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kallbockning åk9

Skapad 2020-08-17 13:32 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Det här arbetsområdet handlar om kallbockning. Du kommer att lära dig skapa en 3D-mall med papper och ståltråd. Du ska såga, fila, forma, borra, bocka, skåla och nita metall.

Innehåll

Det här ska vi lära

Utvalda mål för arbetsområdet:

 • Du har valt en design och gjort en 3D-mall
 • Du har provat på kallbockningens moment: kapa, fila, forma, bocka, borra, skåla och nita.
 • Du kan hantera verktyg och redskap med säkerhet.
 • Du har ett eget driv i arbetsprocessen (du har hjälp av instruktioner och handledning)
 • Du dokumenterar ditt arbete och berättar om din process

Så här ska vi jobba

 1. Introduktion med inspiration
 2. Skapa 3D-mall med papper och ståltråd
 3. Arbeta med kallbockningens moment: såga, slipa, forma, bocka, borra, skåla och nita.
 4. Dokumentera med bild och berätta om din process

Så här ska du få visa

Du visar att du når målen genom:

 • arbetet och dialogen kring arbetsprocessen
 • att du provat på kallbockningens moment: kapa, slipa, forma, bocka, borra, skåla och nita.
 • en dokumentation där du berättat om din arbetsprocess, vad som fungerat bra, problem du stött på och vad du lärt dig

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kallbockning

E
C
A
PLANERING
Du har valt en design och gjort en 3D-mall
 • Sl  7-9
Du kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant son du själv sökt upp.
HANTVERK
Du har provat på kallbockningens moment: kapa, slipa, forma, bocka, borra, skåla och nita.
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Du visar viss förståelse för miljön t ex genom att vara sparsam och vara rädd om verktygen.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Du tänker på miljön t ex genom att vara sparsam och vara rädd om verktygen.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. Du prövar och omprövar systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Du visar medvetenhet om miljöaspekterna och tar egna initiativ t ex genom att vara sparsam och vara rädd om verktygen.
SÄKERHET
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
DRIV
Du har ett eget driv i arbetsprocessen (du har hjälp av instruktioner och handledning).
 • Sl  7-9
Du genomför uppgiften och väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du genomför uppgiften och väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du genomför uppgiften och väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
DOKUMENTATION
Du har berättat om kopplingen mellan din inspiration och ditt slöjdföremål.
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: