Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans förskola 20-21 SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2020-08-17 13:39 i Vitsippans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Enligt Lpfö18 ska förskolan "ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften".
 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi anser att barns språkutveckling är av vikt för deras identitetsutveckling och samspel med sin omgivning. Barnen ska få bekanta sig med olika språk i förskolan, samt tecken som stöd för att få förståelse för olika kommunikativa möjligheter. 

 

Karlskoga kommun är ett finskt förvaltningsområde och Vitsippans förskola har blivit utsedd att i framtiden vara en finskspråkig förskola, där det finska språket synliggörs.

 

 

Hur arbetar vi?

Vi läser böcker och leker med språket exempelvis genom sång, musik och ramsor. Vi tittar på filmer med olika språk tillsammans med barnen och pedagogerna arbetar närvarande för att fånga upp barnens intresse av språkande. Barnen experimenterar med bokstäver och tränar på språkljud tillsammans med pedagoger och på egen hand i den fria leken. Böcker har en central betydelse i förskolans utbildning och det finns böcker i de flesta rum, samt digatala böcker via Polyglutt. Vid högläsning förs goda boksamtal med barn i olika åldrar, där barnen utefter mognad och intresse får argumentera och diskutera bokens innehåll. Vi har även ett kapprumsbibliotek på förskolan där barnen kan låna hem böcker att läsa tillsammans med sina vårdnadshavare. 

 

De flesta av pedagogerna har genomgått TAKK-utbildning och förskolans pedagoger strävar efter att använda sig av sina kunskaper i den dagliga utbildningen och undervisningen. 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: